Kennisbank/archief

Hieronder vindt u nuttige documenten over de invoering van de zero-emissiezones, waarvan u gebruik kunt maken.
De documenten zijn zowel van SPES als van andere partijen afkomstig.

 

SPES WEBINARS

 • Stappenplan implementatie ZE-zone

  Dit document geeft een overzicht van de verschillende stappen die gezet moeten worden bij het invoeren van een ZE-zone. Het document gaat in op de volgorde en aard van deze stappen en bevat verwijzingen naar andere relevante documenten. Ook worden de benodigde kosten en capaciteit besproken.

 • Compacte informatie over de werkwijze van SPES en de te nemen stappen voor de invoering van een zero-emissiezone.

 • Self-assessment tool afbakening zero-emissiezone

  Integraal afwegingskader voor het maken van een onderbouwde keuze voor de geografische afbakening van de zero-emissiezone.

 • Methodologie effectstudie zero-emissiezones

  De methodologie voor de effectstudies is in 2019 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In latere SPES-projecten is deze methodologie geactualiseerd en uitgebreid met effectenstudies naar geluid en ruimtelijke effecten.

 • Juridische notitie verkeersbesluit zero-emissiezone (8 maart 2022)

  Hulp om zorgvuldig tot een verkeersbesluit te komen, met schets van het achterliggende juridisch kader, Q&A, model-tekst en stappenplan.

 • Factsheet milieu- versus zero-emissiezone

  De overeenkomsten en verschillen tussen een milieuzone en een zero-emissiezone.

 • Gebundelde notities over de invoering van handhaving van zero-emissie zones met ANPR-systemen. A: Stappenplan implementatie; B Werking ANPR-systeem voor handhaving; C: Plan van Aanpak handhaving; D: Financieel overzicht; E: Analyse aanbestedingsleidraden; F: Verkenning met marktpartijen.

 • Schone Stadslogistiek Dichterbij, Projectideeën voor gemeenten om zero-emissie stadslogistiek te bevorderen

  In deze brochure wordt voor ieder project dat duurzame stadslogistiek bevordert uitgelegd wat dit inhoudt en hoe het gerealiseerd kan worden. Per project worden de individuele voordelen benoemd. In elk hoofdstuk wordt een voorbeeld van een succesvol (afgerond) project getoond. 

 • Stappenplan: bereid je bedrijf voor op de zero-emissiezones

  In dit stappenplan wordt aan ondernemers uitgelegd wat de zero-emissiezone betekent voor hun bedrijf. "In vier stappen weet je of jouw bedrijf ook met de zones te maken krijgt en aan welke regels je moet voldoen vanaf 2025. In het plan lees je hoe je de impact berekent voor jouw bedrijf, hoe je een plan maakt voor de overstap naar zero-emissievervoer en ten slotte hoe je binnen je bedrijf draagvlak creëert en de juiste stakeholders betrekt."