Zero-emissiezones voor taxi's on hold.

Om gemeenten de mogelijkheid te geven om een zero-emissiezone voor taxi’s in te kunnen stellen, is een wijziging nodig van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990. 

Het ontwerpbesluit dat gemeenten de mogelijkheid geeft een zero-emissiezone voor taxi’s in te voeren en een nieuw verkeersbord introduceert, is op 20 december 2023 door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Wat betekent dit voor zero-emissiezones voor taxi’s?

De wetswijziging die gemeenten de mogelijkheid geeft om een zero-emissiezone voor taxi’s in te voeren staat on hold. Zo lang deze wetswijziging niet is doorgevoerd kunnen gemeenten geen ZE-zone voor taxi’s instellen.

Hoe ziet het traject voor dit wetsvoorstel er nu uit?

Het nieuwe kabinet zal besluiten of zij het ontwerpbesluit alsnog aan de Kamer gaan aanbieden.