OVER ZES

De website opwegnaarZES.nl is een initiatief van de ondertekenaars van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. De redactie van de website wordt gevoerd door het Ministerie I&W in samenspraak met SPES, de deelnemende gemeenten en branche- en werkgeversorganisaties. 

Waarom Zero-emissiezones?

Doel

Het doel van duurzame en efficiënte stadslogistiek is de gezondheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit in steden te verbeteren en de klimaatverandering te beperken. Zero-emissiezones kunnen gezamenlijk jaarlijks ongeveer 1,0 megaton aan CO2-besparing opleveren. De afspraken uit de Uitvoeringsagenda dragen ook bij aan het langetermijndoel van algeheel zero-emissie transport in 2050.

De logistieke sector en overheden zetten zich samen in om de invoering van de zero-emissiezones in 2025 te realiseren. Deze samenwerking richt zich op:

 • het opstellen van eenduidige ‘regels’ voor de invoering van zero-emissiezones;
 • het inventariseren en onderzoeken van knelpunten en oplossingsrichtingen bij de invoering van zero-emissiezones;
 • het uitvoeren van de acties, waaronder het maken en uitvoeren van ondersteunend en stimulerend beleid en een gezamenlijke communicatiestrategie;
 • het versnellen van de beschikbaarheid van zero-emissie vrachtauto’s en -bestelauto’s en laad- en tankmogelijkheden;
 • het deelnemen aan de projectgroep en werkgroepen.

Aanpak

De logistieke sector en overheden richten zich op het verminderen, veranderen en verduurzamen van de verkeersbewegingen van bestelauto’s en vrachtwagens.

Dit willen ze doen door:

 • het slimmer organiseren van het logistieke proces;
 • meer samenwerken binnen de logistieke keten;
 • het inzetten van nul-emissievoertuigen in de stad.

De transitie naar zero-emissiezones is een gezamenlijke opgave waarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft.

 • Gemeenten ontwikkelen in hun eigen gemeente of regio een integraal plan voor duurzame en efficiënte stadslogistiek en nemen onderbouwde besluiten over het instellen van een zero-emissiezone, in afstemming met de regionale mobiliteitsplannen.
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat faciliteert regio-overstijgende aspecten en uniformeert, stimuleert en ondersteunt. Ze past de landelijke regelgeving aan om het instellen van een zero-emissiezone mogelijk te maken.
 • Ondernemings-, branche- en belangenorganisaties stimuleren en ondersteunen hun leden en achterban - dit betreft zowel transporteurs, verladers als ontvangers van goederen - om de overgang te maken naar zero-emissie stadslogistiek.

De Uitvoeringsagenda Stadslogistiek bevat de aanpak en acties voor duurzame en efficiënte stadslogistiek op landelijk niveau.

Gemeenten werken samen met ondernemers aan plannen voor duurzame en efficiënte stadslogistiek op lokaal niveau. Ook op regionaal niveau wordt samengewerkt en kennis gedeeld.

Stadslogistiek houdt immers niet op bij de gemeentegrens en bedrijven leveren vaak in meerdere steden.