INFORMATIE VOOR GEMEENTEN - SPES

Kan uw gemeente hulp gebruiken bij de invoering van een zero-emissiezone? Dan kan deze een aanvraag doen bij SPES: het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Met experts op het gebied van logistiek, zero-emissietechnieken, juridische dienstverlening, procesondersteuning en onderzoek helpt SPES bij het voorbereiden en begeleiden van de gemeentelijke besluitvorming. Daarbij kunnen gemeenten van SPES ook financiële ondersteuning krijgen richting het invoeren van een zero-emissiezone. Het doel is dat tussen de 30 en 40 gemeenten in 2025 een middelgrote zero-emissiezone hebben ingevoerd.

Kennisbank     ​    ​​​​​​Internationaal         Downloads

Illustratie bedrijven

Eatureprepe voluptat auda ad ut eum auditio temporibus et elest omnihic

Aanmelden nieuwsbrief

STAPPENPLAN VOOR INVOERING ZERO-EMISSIEZONE

SPES heeft voor gemeenten een stappenplan ontwikkeld richting een succesvolle invoering van een zero-emissiezone. De invulling en vormgeving van het stappenplan is zo gekozen dat het finale verkeersbesluit, dat nodig is om het gedrag van vervoerders te handhaven, juridisch houdbaar is.

Op deze pagina ziet u kort de verschillende stappen die SPES adviseert. Stap 1a en 1b kunnen tegelijkertijd doorlopen worden en geven vervolgens de basis om met een gericht actieplan aan de slag te gaan. Bij de stappen horen eigen relevante documenten die u, net als het stappenplan zelf kunt vinden in de Kennisbank.


Aankomende webinars

Nieuwe SPES producten: 

Brievenpakket

Vraag en antwoord document

Stappenplan implementatie ZE-zones

tools voor ondernemers

Voor ondernemers die gevestigd zijn in een toekomstige zero-emissiezone of daar moeten zijn voor het afleveren van goederen of service-logistiek, zijn diverse online tools beschikbaar. 

Bekijk de tools

 

CONTACT SPES

Remco Hoogma, relatiemananger

Voor gemeenten is Remco Hoogma het aanspreekpunt bij SPES. Hij coördineert de ondersteuning van de gemeenten door het SPES-team, verbindt gemeenten met vergelijkbare vraagstukken, maakt kennis uit de projecten beschikbaar voor alle gemeenten, en brengt de signalen uit het land over naar het ministerie en informeert andersom de gemeenten over relevante beleidsontwikkelingen.

Contact: relatiemanager.spes@opwegnaarzes.nl

waar komen de ze-zones?

ze-zones

ze-zones op de zes kaart

Benieuwd welke zero-emissiezones zijn aangekondigd door gemeenten? Of ben je nieuwsgierig waar de ZE-stadshubs liggen? Op deze interactieve kaart vind je deze en andere relevante geografische data, zoals de locaties van winkelgebieden, waterstoflaadpunten en milieuzones. 

Bekijk de kaart