Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot ZE-zones met uw voertuig, omdat uw voertuig een te lage emissieklasse heeft of te oud is en buiten de overgangsregeling valt. Soms worden er wel uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en krijgt u automatisch. Een ontheffing moet u zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Vrijstellingen

Vrijstellingen gelden tot 1-1-2030.

Bestelauto’s
Uw bestelauto is vrijgesteld als u aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Uw voertuig is 40 jaar of ouder (oldtimer).
2. U heeft een rolstoeltoegankelijk voertuig met een carrosseriecode SH of een bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147 of 149. 
 

Vrachtauto’s
Uw vrachtauto is vrijgesteld als u aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Uw voertuig is 40 jaar of ouder (oldtimer).
2. Uw voertuig heeft carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31 of aanduiding voor speciale doeleinden SB of SF en uw voertuig is 12 jaar of jonger. Deze vrijstelling loopt tot uiterlijk 1-1-2030 of tot het moment dat het voertuig voor die tijd 13 jaar oud wordt, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET). 

Voorbeeld 1: een voertuig met carrosseriecode 15 en een DET van 1-1-2015, heeft toegang tot 1-1-2028. Het voertuig wordt dan 13 jaar.

Voorbeeld 2: een voeruig met carrosseriecode 15 en een DET van 1-1-2024, heeft toegang tot 1-1-2030. De vrijstelling geldt tot uiterlijk 1-1-2030.


Ontheffingen

 

Voor bestel- en vrachtauto's die niet zijn vrijgesteld komen de volgende ontheffingen:

 • Dagontheffingen
 • Ontheffing voor particuliere bedrijfs- en vrachtauto's
 • Ontheffing voor bedrijfs- en vrachtauto's die vanwege een handicap zijn aangepast
 • Ontheffing voor plug-in hybride vrachtauto's
 • Ontheffing voor bijzondere voertuigen met een DET tot 13 jaar oud
 • Ontheffing wegens lange levertijden
 • Ontheffing voor bedrijfs- of vrachtauto's in verband met bedrijfseconomische omstandigheden
 • Ontheffing voor voertuigen die niet emissieloos verkrijgbaar zijn
 • Ontheffing voor Euro 6-bakwagens met een Datum Eerste Toelating tussen 1-1-2017 en 31-12-2019
 • Ontheffing op basis van de hardheidsclausule

Dagontheffingen 

De dagontheffing zal worden verleend voor de duur van één kalenderdag, startend om 00:00 en eindigend om 06:00 de volgende dag. Er worden maximaal 12 dagontheffingen uitgegeven per voertuig, per gemeente en per kalenderjaar.

Let op: gemeenten stellen hiervoor het ontheffingenbeleid vast. Zij leggen in dit beleid vast of er eventuele aanvullende eisen aan de emissieklasse van het voertuig worden gesteld. Hou hiervoor deze website in de gaten.

Ontheffing voor particuliere bedrijfs- en vrachtauto’s

Particulieren die hun voertuig nooit bedrijfsmatig gebruiken, kunnen vanaf 1 juli 2024 een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing geldt voor alle zero-emissiezones. 

Let op: gemeenten stellen hiervoor het ontheffingenbeleid vast. Zij leggen in dit beleid vast of er eventuele aanvullende eisen aan de emissieklasse van het voertuig worden gesteld. Hou hiervoor deze website in de gaten.

Ontheffing voor bedrijfs- en vrachtauto's die vanwege een handicap zijn aangepast

Bent u in bezit van een bestel- of vrachtauto zonder een bijzonderheidscode, die u vanwege uw handicap heeft aangepast voor meer dan €500? Dan heeft u te zijner tijd recht op een ontheffing. Deze ontheffing is geldig tot 1-1-2030 en geldt voor alle ZE-zones.

Ontheffing voor plug-in hybride vrachtauto’s

Een plug-in hybride vrachtwagen kan je middels een externe stekker opladen. Deze voertuigen kunnen een ontheffing krijgen, mits ze aantoonbaar elektrisch rijden in de zone. Hiervoor dient u aan te kunnen geven bepaalde ritgegevens op te slaan en deze desgevraagd te delen met gemeenten. Deze ontheffing is geldig tot 1-1-2030 en geldt voor alle ZE-zones.

Ontheffing voor bijzondere voertuigen met een DET tot 13 jaar oud

De volgende vrachtauto's komen in aanmerking voor een ontheffing tot uiterlijk 1-1-2030 of tot ze voor die tijd de leeftijd van 13 jaar (Datum Eerste Toelating) hebben bereikt: 

 • kermis- of circusvoertuig
 • bedrijfsauto met zware laadkraan (een vrachtauto met een kraan van 35 tonmeter of meer hefvermogen)
 • verhuisauto ( geldt alleen voor vrachtauto's die gebruikt worden door een verhuisonderneming en bestemd voor het vervoeren van inboedels)
 • vrachtwagen voor exceptioneel vervoer (bijvoorbeeld trekkers met 4 of meer assen)

Ontheffing wegens lange levertijden van emissieloze voertuigen

De wachttijd voor het leveren van nieuwe voertuigen inclusief een eventuele opbouw kan flink oplopen. Dat is vervelend. Daarom kan je een ontheffing krijgen als je een nieuw uitstootvrij voertuig besteld hebt met de bevestiging van je order. Zo overbrug je de wachttijd en kan je met je huidige voertuig de stad in blijven rijden.

Ontheffing voor bedrijfs- of vrachtauto’s in verband met bedrijfseconomische omstandigheden

Als het vervangen van jouw voertuig door een uitstootvrij alternatief je bedrijf in directe financiële problemen brengt, bijvoorbeeld een dreigend faillissement, kan een ontheffing worden verleend. Dit wordt beoordeeld op basis van jaarverslagen, eventuele geplande investeringen en bedrijfsspecifieke aspecten.

Ontheffing voor voertuigen die niet emissieloos verkrijgbaar zijn 

Het kan voorkomen dat een voertuig nog niet in een uitstootvrije variant verkrijgbaar is. In dat geval kan ontheffing worden verleend. De beoordeling zal gedaan worden aan de hand van verschillende voertuig- en bedrijfskenmerken. De precieze voorwaarden hiervoor worden op dit moment uitgewerkt om een zo transparant en eerlijk mogelijke beoordeling te kunnen maken.

Ontheffing voor Euro 6-bakwagens met een Datum Eerste Toelating tussen 1-1-2017 en 31-12-2019

Gemeenten en brancheorganisaties hebben gezamenlijk besloten om eenmalig een aanpassing te maken in de toegangsregels tot de zero-emissiezones (ZE-zones) voor emissieklasse 6 bakwagens. Met bakwagens worden alle vrachtauto’s bedoeld die geen opleggertrekker zijn. Bakwagens emissieklasse 6 met een Datum Eerste Toelating (DET) van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019, zijn automatisch tot 1 januari 2028 ontheven van de ZE-zones.

Ontheffing op basis van hardheidsclausule

In enkele bijzondere gevallen komt een voertuig niet in aanmerking voor een andere ontheffing, maar zijn de gevolgen voor het bedrijf wel oneerlijk als de zone niet ingereden kan worden (bijvoorbeeld bij een pensioen met bedrijfsbeëindiging op korte termijn). In zulke bijzondere gevallen kan de gemeente afwijken van de toegangsregels en een ontheffing verlenen. Let op: dit is een maatwerkoplossing waarbij de gemeente per geval een aparte beslissing neemt.


Aanvragen ontheffing

Om het aanvragen van een ontheffing zo eenvoudig mogelijk te maken wordt er gewerkt aan een digitaal Centraal Loket Ontheffingen voor ZE-zones. Het is de bedoeling dat bij dit loket ontheffingen kunnen worden geregeld voor alle deelnemende gemeenten met een ZE-zone. Naar verwachting is dit Centraal Loket ZE-zones in juli 2024 gereed.


Vraag en antwoord