Downloads

Het programma Zero-emissie Stadslogistiek (ZES) heeft een herkenbare huisstijl met helder beeldmerk, kleurenpalet en projectstijl. Op deze pagina vind je de huisstijlrichtlijnen. Voor iedere gemeente die een ZE-zone instelt is een uniek logo gemaakt om vrij te gebruiken.

Het programma heeft samen met alle partners een communicatiestrategie ontwikkeld voor zero-emissie stadslogistiek. Kernboodschap een copydoc met voorbeeldteksten en inspirerende voorbeelden uit verschillende gemeenten zijn hier te vinden.

Campagne 'doe de check'

Het Ministerie I&W start vanaf september 2022 met het promoten van check.opwegnaarzes.nl. Om deze check onder de aandacht te brengen van ondernemers zijn banners ontwikkeld en een poster. Deze materialen zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Indien u andere formaten banners wenst, neem dan contact met ons op.

Alle hier ter beschikking gestelde materialen mogen alleen in context van communicatie over Op Weg Naar Zes ingezet worden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan. De materialen mogen zonder expliciete toestemming niet aan derden doorgestuurd worden.