SPES WEBINARS

Deelnamelink webinar


Voortgang centraal loket ontheffingen

Vanuit de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek wordt gewerkt aan een geharmoniseerd stelsel van ontheffingen met een zo eenvoudig mogelijk aanvraagproces, uitgevoerd door een Centraal Loket.
Tijdens de sessie wordt ingegaan op:
* Korte update intentieovereenkomst Centraal Loket
* Resultaten van de uitvoeringstoets door RDW
* Rol van SHPV en voorstel bekostigingsmodel - door SHPV
* Vragen en reacties van de gemeenten.

download presentatie


Stadshubs en LEV’s

Gemeenten zien het gebruik van neutrale stadshubs graag toenemen om de logistieke drukte in steden te verminderen. Het slim bundelen van lading kan een flinke reductie opleveren van het aantal ritten en gereden kilometers in binnensteden. Stadshubs bieden ook de kans voor de inzet van lichte elektrische voertuigen (LEV’s). Het ministerie van IenW brengt dit jaar een beleidsadvies over de rol van LEV’s in de stadslogistiek.

Tijdens de sessie zal o.a. kennis gedeeld worden over:

  • Neutrale stadshubs en de rol van gemeenten
  • LEV’s in stadslogistiek

kijk het webinar terug

download de presentatie

Verkeersbesluit: effectstudie en (verplichte) communicatie

Tijdens dit webinar werd nader ingegaan op de onderbouwing van het verkeersbesluit en op de verschillende effectstudies die hieraan gekoppeld zijn (lucht, klimaat, geluid, stikstof). Verder werd er aandacht geschonken aan de (verplichte) communicatie rondom de verschillende fasen van het verkeersbesluit.

kijk het webinar terug

download de presentatie


Ontheffingenbeleid en Centraal Loket

 

vraag en antwoord

download de presentatie