Onderzoek naar verschuiving uiterste

toegangsdatum plug-in hybride

vrachtwagens (PHEVs) in ZE-zones

In de Uitvoeringsagenda Zero-Emissie Stadslogistiek is afgesproken dat Plug-In Hybride vrachtauto’s (PHEV) tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang hebben tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de risico's en kansen van het mogelijk verlengen van de toegang van PHEV’s tot zero-emissiezones (ZE-zones). In het onderzoek is gekeken naar het nut en de noodzaak, alsook naar de impact op de groei van PHEV's en nul-emissie voertuigen in Nederland, en het verwachte effect op de totale CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot van vrachtwagens. Uit het rapport zijn geen significante risico's en kansen geïdentificeerd die aanleiding geven om het staande beleid en de gemaakte afspraken in het kader van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek aan te passen.