De zero-emissiezones komen eraan! 

Jaarbijeenkomst Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken stellen 28 gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone. 

Om die reden vond op 24 mei de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek bij de bijzondere locatie DE ZALEN VAN ZEVEN in Utrecht. Gemeenten, ministeries, brancheorganisaties en het bedrijfsleven kwamen samen om te praten over deze zero-emissiezones, de successen te vieren, maar ook de uitdagingen te bespreken.

Tekening: Norbert Vermeer

Download en bekijk de presentaties en de video van ondernemers

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Gemeente Rotterdam

Gemeente Amersfoort

Video ondernemers aan het woord