SPES WEBINARS

Speciaal voor gemeenten

Aankomende webinars


5 juli 2023 - 13.00 - 14.30

Voortgang centraal loket ontheffingen

Vanuit de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek wordt gewerkt aan een geharmoniseerd stelsel van ontheffingen met een zo eenvoudig mogelijk aanvraagproces, dat uitgevoerd wordt door een Centraal Loket.

De RDW heeft de intentie om als beheerder en uitvoerder van dit Centraal Loket op te treden. Onderdelen hiervan zijn het opzetten van een portaal voor geautomatiseerd aanvraagproces, het invullen van de backofficefunctie en het opzetten van een centraal register met ontheffingsinformatie. Het ministerie van IenW heeft aan de RDW opdracht gegeven voor een 'uitvoeringstoets' voor het inrichten van het Centraal Loket. De conceptversie van deze uitvoeringstoets is begin juli gereed.

Tijdens de sessie wordt ingegaan op:
* Korte update intentieovereenkomst Centraal Loket
* Resultaten van de uitvoeringstoets en resterende discussiepunten - door RDW
* Rol van SHPV en voorstel bekostigingsmodel - door SHPV
* Vragen en reacties van de gemeenten.

 

Aanmelden

VORIGE WEBINARS:


29 juni 2023, Stadshubs en LEV’s

Gemeenten zien het gebruik van neutrale stadshubs graag toenemen om de logistieke drukte in steden te verminderen. Het slim bundelen van lading kan een flinke reductie opleveren van het aantal ritten en gereden kilometers in binnensteden. Stadshubs bieden ook de kans voor de inzet van lichte elektrische voertuigen (LEV’s). Het ministerie van IenW brengt dit jaar een beleidsadvies over de rol van LEV’s in de stadslogistiek.

Tijdens de sessie zal o.a. kennis gedeeld worden over:

  • Neutrale stadshubs en de rol van gemeenten
  • LEV’s in stadslogistiek

Kijk het webinar terug

Download de presentatie


8 juni 2023, Verkeersbesluit: effectstudie en (verplichte) communicatie

Tijdens dit webinar werd nader ingegaan op de onderbouwing van het verkeersbesluit en op de verschillende effectstudies die hieraan gekoppeld zijn (lucht, klimaat, geluid, stikstof). Verder werd er aandacht geschonken aan de (verplichte) communicatie rondom de verschillende fasen van het verkeersbesluit. Dit webinar gaf gedetailleerdere en up-to-date informatie voortbouwend op de SPES Kennissessie verkeersbesluit- en zienswijzenprocedure van 28 maart jl. en de SPES Communicatiesessie van 25 april jl.​​​​​​


Kijk het webinar terug

Download presentatie


3 mei 2023, Ontheffingenbeleid en Centraal Loket

Vraag en antwoord

Download presentatie