Vrijstelling C-rijbewijs voor ZE-bestelvoertuigen tot 4.250 kg

14 juli 2023

Huidige situatie

Op dit moment geldt een tijdelijke vrijstelling voor rijbewijs C-plicht voor zero-emissie bedrijfsvoertuigen boven de 3.500 kg tot 4.250 kg. De mogelijkheid hiertoe staat nog niet in de Nederlandse wet. Eind 2022 is daarom afgesproken met de politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport dat zij niet handhaven op rijbewijs C-plicht tot 1 januari 2024 voor ZE-bedrijfsvoertuigen in deze gewichtsklasse die voor 1 oktober 2023 op naam zijn gesteld. Chauffeurs van zo’n voertuig kunnen dit aantonen door een formulier met daarop het gewicht van de alternatieve aandrijving. Ook zijn ze voor deze periode vrijgesteld van tachograafplicht en mogen zij het voertuig besturen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden:

Vanaf 1 januari 2023 mogen bestuurders met een B-rijbewijs een zero-emissiebestelvoertuig tot maximaal 4.250 kg besturen. Hiermee krijgen zij een vrijstelling voor C-rijbewijs dat normaal gesproken boven de 3.500 kg verplicht is. Aan deze vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs.

2. De bestuurder moet kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het batterijpakket. Dit kan middels een document dat bij het voertuig gehouden wordt waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket. Het gewicht van het batterijpakket kunt u opvragen bij de producent of importeur van het ZE-bestelvoertuig. Zij dienen dit document in te vullen en te tekenen.

3. Het ZE-bestelvoertuig moet een tenaamstelling hebben van voor 1 oktober 2023.

4. Het ZE-bestelvoertuig heeft een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur. 

5. Geen tachograaf plicht.

6. Het is niet toegestaan om met dit voertuig in het buitenland te rijden zonder een rijbewijs C. 

7. Het ZE-bestelvoertuig wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten.

8. Zonder rijbewijs C mag dit voetuig niet met een aanhangwagen worden gereden. Dit mag ook niet wanneer de bestuurder rijbewijs E achter B heeft.

Het document waarop het gewicht van het batterijpakket kan worden aangetoond is te hier te downloaden.

Wetgeving naar verwachting in 2024 van kracht

Op dit moment is het streven dat de conceptwetteksten om de vrijstelling definitief vast te leggen eind september/begin oktober in internetconsultatie gaan. Daarmee is het doel om de regels medio 2024 van kracht te laten gaan. Het wetgevingstraject duurt helaas langer dan gepland. Boven de 3.500 kg geldt een voertuig namelijk voor de wet als vrachtauto. Hierdoor moeten de implicaties van verschillende regels over voertuigcategorieën bekeken worden. De RDW is intensief betrokken bij dit proces. 

Wat betekent dit voor ondernemers? 

Ondernemers met een ZE-bedrijfsvoertuig dat op naam is gesteld voor 1 oktober 2023.

Met de politie en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport is afgesproken dat er tot 1 januari 2024 niet gehandhaafd zal worden op rijbewijs C. De gesprekken lopen om deze datum op te schuiven totdat de nationale wet- en regelgeving van kracht is. Hier zal meer in het najaar meer over bekend worden als de wet- en regelgeving in internetconsultatie gaat. 

Ondernemers met een ZE-bedrijfsvoertuig dat op naam gesteld wordt vanaf 1 oktober 2023.

Voor nieuw te bestellen voertuigen en reeds bestelde voertuigen die na 1 oktober op naam worden gesteld zal er geen vrijstelling gelden tot de wet- en regelgeving van kracht is. Het ministerie, de RDW en de andere betrokken partijen doen er alles aan om de wet- en regelgeving zo snel mogelijk in te voeren. In de tussentijd dient een voertuig in deze categorie bestuurd te worden door een bestuurder die in het bezit is van een rijbewijs C met de bijbehorende regels voor het besturen van een vrachtauto zoals de tachograafplicht.

Europese regels in ontwikkeling

De mogelijkheid om met een B-rijbewijs een door alternatieve brandstoffen aangedreven bedrijfsvoertuig te besturen komt voort uit de derde Europese Rijbewijsrichtlijn. Afgelopen maart is het voorstel voor de nieuwe vierde Europese Rijbewijsrichtlijn gepubliceerd door de Europese Commissie. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om met een rijbewijs B een alternatief aangedreven voertuig tot 4.250 kg te besturen. Dit geldt voor zowel goederenvervoer als personenvervoer. De enige voorwaarde is dat de chauffeur twee jaar zijn rijbewijs heeft. De huidige voorwaarde in de derde Rijbewijsrichtlijn over het gewicht van de aandrijving van het voertuig staat niet in het nieuwe voorstel. Op dit moment onderhandelen de lidstaten en het Europees Parlement over de uiteindelijke tekst. Het voorstel kan dus nog veranderen. Verwacht wordt dat de nieuwe richtlijn eind 2024 gereed zal zijn en ongeveer twee jaar later in Nederland geïmplementeerd zijn. Tot die tijd zullen de regels over het B-rijbewijs tot 4.250 kg uit de nationale wet- en regelgeving gelden. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.