Zonebesluiten Enschede, Hoorn, Alphen aan den Rijn, Ede en Zaanstad

Deze gemeenten zijn ondersteund door SPES.

14 juli 2021 | In de afgelopen periode hebben weer vijf gemeenten besluiten genomen over het instellen van zero-emissiezones. In twee gevallen moet de gemeenteraad hier nog wel mee instemmen. Dit brengt het totaal voorlopig op vijfentwintig gemeenten met aangekondigde zero-emissiezones. Deze gemeenten zijn ondersteund door SPES.

Enschede

De gemeenteraad heeft besloten over invoering van een zero-emissiezone voor stadslogistiek op het Enschedese stadserf per 1 juli 2025 en voor alle verkeer per 2030. Later wordt bekeken of de zone voor het logistiek verkeer wordt vergroot naar het Binnensingelgebied per 2030.

Hoorn

De gemeenteraad heeft de Mobiliteitsvisie vrijwel unaniem vastgesteld. Onderdeel hiervan is het instellen van een zero-emissiezone in de binnenstad en het gebied eromheen vanaf 2025. De afbakening van het gebied wordt in samenspraak met de ondernemers in de stad later bepaald. Daarbij is er ook aandacht voor andere maatregelen die de logistiek in de stad verduurzamen en optimaliseren. 

Alphen aan den Rijn

De gemeente wil in het stadshart van Alphen aan den Rijn een zero-emissie zone voor stadslogistiek instellen. Hiertoe heeft het college in mei 2021 besloten als onderdeel van een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen. Het voornemen is om in het vierde kwartaal van dit jaar, nadat de gemeenteraad over budget heeft besloten, met het implementatieplan te starten.

Ede 

Het College van Ede heeft besloten om een zero-emissiezone voor stadslogistiek in te stellen in het centrum en omliggende wijken van Ede. Komend najaar wordt dit aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Zaanstad 

Het instellen van zero-emissiezones voor stadslogistiek is onderdeel van het Zaans Mobiliteitsplan (ZMP). De inzet is een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtvoertuigen in de kernwinkelgebieden van Zaandam, Krommenie en Wormerveer, per 2025 of kort daarna. De gemeenteraad heeft het ZMP begin juli vastgesteld.