ZERO-EMISSIEZONES VOOR STADSLOGISTIEK GAAN DOOR, ZE-ZONES VOOR TAXI’S ON HOLD

Om gemeenten de mogelijkheid te geven om een zero-emissiezone voor taxi’s in te kunnen stellen, is een wijziging nodig van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). 

Het ontwerpbesluit dat het RVV 1990 wijzigt en gemeenten de mogelijkheid geeft een zero-emissiezone voor taxi’s in te voeren en een nieuw verkeersbord introduceert, is op 20 december 2023 door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Wat is het gevolg van deze controversieel verklaring? Een aantal vragen:

Voor Zero-emissie zones zijn borden nodig; gaat de invoering van zero-emissiezones nu niet door?

  • De controversieel verklaring van het ontwerpbesluit heeft geen invloed op de invoering van zero-emissiezones voor stadslogistiek (bestel- en vrachtwagens).
  • In artikel 86e van het RVV 1990 is reeds opgenomen dat gemeenten per 2025 een zero-emissiezone voor bestelauto’s en vrachtauto’s kunnen instellen.
  • Het verkeersbord hiervoor is reeds verankerd in het RVV 1990.

De zero-emissiezones voor stadslogistiek (bestel- en vrachtauto’s) kunnen doorgang vinden met het bestaande verkeersbord zero-emissiezones voor stadslogistiek (bestelwagens en vrachtwagens). 

Op welke borden moeten weggebruikers nu letten?

Het bord voor zero-emissiezones staat in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Het gaat om bord C22c in combinatie met onderbord C22c1, en bord C22d:

Wat betekent dit voor zero-emissiezones voor taxi’s?

De wetswijziging die gemeenten de mogelijkheid geeft om een zero-emissiezone voor taxi’s in te voeren staat on hold. Zo lang deze wetswijziging niet is doorgevoerd kunnen gemeenten geen ZE-zone voor taxi’s instellen.

Hoe ziet het traject voor dit wetsvoorstel er nu uit?

Het nieuwe kabinet zal besluiten of zij het ontwerpbesluit alsnog aan de Kamer gaan aanbieden.