Zero-EmissieZones centraal registeren, in een landelijk register

Zero-emissiezones centraal registeren, in een landelijk register

Vanaf 2025 worden er in Nederland zero-emissiezones ingesteld in 28 steden. Deze zones moeten ervoor zorgen dat er in de zones alleen nog maar stadslogistiek plaatsvindt die geen schadelijke stoffen uitstoot. Maar waarom is dit nodig en wat zijn de voordelen van zero-emissiezones?

Achtergrond 
In 2014 sloten bedrijven, overheden en kennisinstellingen een convenant om de stadslogistiek efficiënter en duurzamer te maken: de Green Deal zero-emissie Stadslogistiek (ZES).

De uitstoot van schadelijke stoffen door verkeer draagt bij aan de luchtvervuiling en daarmee aan gezondheidsproblemen. Daarnaast zorgt de uitstoot voor een versnelde opwarming van de aarde en klimaatverandering. Door zero-emissiezones in te stellen wil de overheid de luchtkwaliteit verbeteren en de CO2-uitstoot verminderen.

De afgelopen jaren nam de druk toe om ingrijpender maatregelen te nemen voor het verder en sneller terugdringen van de CO2-uitstoot. Het Klimaatakkoord, van 28 juni 2019, is daar het resultaat van. De afspraak voor stadslogistiek is helder: In 30 tot 40 van de grootste gemeenten wordt vanaf 2025 een zero-emissiezone ingevoerd. 

Noodzaak 
De noodzaak van zero-emissiezones wordt steeds duidelijker. De luchtkwaliteit in steden is vaak slecht en de uitstoot van schadelijke stoffen draagt bij aan gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn er internationale klimaatdoelstellingen gesteld, die alleen behaald kunnen worden als er stappen worden gezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zero-emissiezones zijn hier een belangrijk middel voor.

Hoe in te voeren?
Het Nationaal Parkeer Register (NPR) kan een belangrijke rol spelen bij de invoering van zero-emissiezones in Nederland. Het NPR is een centraal register waarin alle parkeergegevens van Nederlandse gemeenten worden verzameld en beheerd. Het register kan gebruikt worden om de toegang van voertuigen tot zero-emissiezones te controleren en te handhaven.

Via SHPV kunnen gemeenten gemakkelijk hun zero-emissiezone opnemen in het NPR. SHPV is een landelijke coöperatie van gemeenten, met als doel gemeenten te faciliteren bij het digitaliseren van hun parkeer- en mobiliteitsbeleid via het NPR. RDW is de beheerder van het Nationaal Parkeer Register (NPR). Zo goed als alle gemeenten met betaald parkeren in Nederland zijn aangesloten via SHPV op het NPR. 

Het NPR bevat informatie over het type voertuig en de uitstootklasse. Door deze informatie te gebruiken bij de invoering van zero-emissiezones, kunnen gemeenten de toegang tot deze zones controleren voor voertuigen die niet aan de milieueisen voldoen of waarvoor vrijstellingen en ontheffingen gelden. Dit kan gedaan worden door middel van camera's die kentekens scannen en deze vergelijken met de gegevens in het NPR. 

De gemeenten die een zone willen invoeren, RDW, SHPV en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken gezamenlijk hoe het NPR het best kan worden ingezet.

Conclusie 
Zero-emissiezones zijn een belangrijke stap in het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de CO2-uitstoot in steden. Door in de zones alleen nog maar stadslogistiek toe te staan die geen schadelijke stoffen uitstoot, wordt bijgedragen aan een gezondere leefomgeving en aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het is een noodzakelijke en positieve ontwikkeling voor de toekomst van Nederland!

Bron: SHPV