Webinar ZE-zones en stadslogistiek in de praktijk - 24 juni 

Buck Consultants International organiseert in samenwerking met SPES een interactief webinar.

1 juni 2021 | Het gaat goed met stadslogistiek. Na een lange tijd van proberen en mislukte pilots zijn er nu tal van initiatieven die van de grond komen om de bevoorrading van winkels, centra van steden en woonwijken te verbeteren. Heeft de ZE-zone aanpak hieraan een bijdrage geleverd of dit proces versneld? Wat is de invloed van het coronavirus hierop? Is er ook op termijn voldoende ruimte aan de randen van de steden voor hubs en laden/tanken? Wat mogen we van het Rijk verwachten?
 
Buck Consultants International (BCI) organiseert in samenwerking met SPES een interactief webinar om al deze vragen te beantwoorden. Het webinar is specifiek bedoeld voor overheidspartijen. We delen resultaten, gaan met u in gesprek en er is veel ruimte om uw ervaringen in te brengen en de discussie aan te gaan.   

Klik hier om u aan te melden voor het webinar. 

 

Programma 

9.00 uur: Introductie en welkom - Marcel Michon (BCl) 

 • Waarom dit thema belangrijk? 
 • Wat zien we in de markt? 
 • Hoe ziet het programma er uit, wat neemt u mee aan het einde van deze bijeenkoms

9.10 uur: Voortgang SPES - Remco Hoogma (SPES) 

 • Rol van het Rijk bij stedelijke distributie, waaronder Uitvoeringsagenda Stadslogistiek
 • Thermometer in SPES: wat is bereikt met het programma?
 • Waar liggen nog vragen en uitdagingen?
 • Hoe ziet het programma er voor Q3 en Q4 2021 uit?
 • Hoe kunt u nog actiever meedoen?

9.30 uur: Stadsdistributie in de praktijk - Christiaan van Luik (BCl) 

 • Wat leeft er bij bedrijven? 
 • Succesvolle projecten in de regio’s
 • Wat is nodig om tot verbeteringen te komen?
 • Wat betekent dit voor gemeenten en regio’s

9.45 uur: Interactief debat over opgaven kansen en behaalde successen

In dit interactieve debat krijgt u als deelnemers ruimte om uw ervaringen uit te wisselen en uw vragen te stellen

 • Wat gaat goed en waar liggen kansen?
 • Durven denken vanuit nieuwe invalshoeken en instrumenten
 • Hoe komen we tot versnelling in acties

10.25 uur: Samenvatting, afsluiting en agenda