Uitnodiging webinar: wagenparkverduurzaming en praktijkervaringen van de reinigingssector

donderdag 27 januari 15:00-16.30 uur

15 december 2021 | Wat betekent de verduurzaming van een wagenpark in de praktijk voor (gemeentelijke) afvalinzamelingsbedrijven? Deze vraag staat centraal in het webinar Wagenparkverduurzaming en vraagstukken uit de praktijk: ervaringen vanuit de reinigingssector op donderdag 27 januari 15:00-16.30 uur.

Met de komst van zero-emissiezones vanaf 2025 en de EU-richtlijn Schone Voertuigen voor aanbestedende diensten die sinds augustus dit jaar van kracht is, groeit de noodzaak om wagenparken te verduurzamen. Ook voor (gemeentelijke) afvalinzamelingsbedrijven.

Op donderdag 27 januari organiseert Rijkswaterstaat een interactieve online sessie over dit thema. Samen met TNO wordt gekeken naar de ervaringen uit een vijftal Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport Demonstratie Klimaattechnologieën en –innovaties in transport (DKTI)-projecten met batterij-elektrische en waterstof-elektrische reinigingsvoertuigen. Daarnaast gaat EVConsult in op de vulmogelijkheden voor waterstof en delen diverse deelnemers, waaronder afvalinzamelaars, ervaringen uit de praktijk. Tijdens deze sessie heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezigen en uw eigen ervaringen te delen.

Dit webinar is opgezet vanuit het convenant duurzame voertuigen en brandstoffen in de reinigingssector. Rijkswaterstaat ondersteunt de uitvoering van het convenant onder andere met kennissessies in te gaan op praktijkvragen en het aanreiken van concrete tools om zo te helpen bij het verduurzamen. Voor meer informatie over het convenant klik hier.

Meld u nu hier aan.