Tweede tranche 2021 inzet expertpool SPES bij gemeenten

gemeenten kunnen vanaf 15 september tot 22 oktober 17.00 uur een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het SPES-programma voor de inzet van experts. 

12 augustus 2021 | Gemeenten kunnen vanaf 15 september tot 22 oktober 17.00 uur een aanvraag kunnen indienen voor ondersteuning uit het SPES-programma voor de inzet van experts. De tweede SPES 2021-ronde richt zich op:

  • G40-gemeenten (gemeten naar inwoneraantal) die tot dusver nog geen SPES-ondersteuning hebben gekregen. Dit gaat om vier gemeenten.
  • Daarnaast worden kleinere gemeenten uitgenodigd om een voorstel in te dienen om een verdere stap richting 40 gemeenten met een ZE-zone te maken. Voorwaarde is dat de kleinere gemeenten alleen een gezamenlijk voorstel kunnen indienen. Een samenwerking dient uit twee of meerdere gemeenten te bestaan.  Dat kan ook een samenwerking zijn met een grote gemeente die al een zone heeft aangekondigd, maar dan moet uit het projectplan blijken dat het project zich hoofdzakelijk richt op de kleinere gemeente.
  • Tenslotte kunnen in analogie met de verkenning van een ZE-zone voor stadslogistiek op luchthaven Schiphol ook projecten worden ondersteund van een gemeente met een private terreineigenaar voor een ZE-zone op een bedrijventerrein. 

Een projectaanvraag wordt gedaan door een expert in samenspraak met een gemeente en eventuele derden. De handreiking voor gemeenten en experts om een projectplan in te dienen in de tweede tranche vindt u hier.

Budget wordt toegekend op first come, first serve basis. Voorstellen dienen uiterlijk 22 oktober 2021 17:00 ingediend te zijn. Meer informatie over indiening en beoordeling is te vinden in de handreiking.
 
Een deel van het beschikbare budget is gereserveerd voor G40-gemeenten die tot dusverre nog geen SPES-ondersteuning hebben gekregen. Uiterlijk 31 augustus 2021 moeten zij via het e-mailadres stadslogistiek@ce.nl aangeven of zij de intentie hebben om een aanvraag in te dienen, anders vervalt deze voorrangspositie en de budgetreservering. Zij kunnen dan nog wel een voorstel indienen maar dit wordt dan op gelijke voet behandeld als de andere aanvragen.