Terugblik webinar mkb & ondernemers

Subtitel

14 juli 2021 | Op 5 juli organiseerde SPES een webinar over het betrekken van het mkb en ondernemers bij de invoering van zero-emissiezones. Esther Knabben (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) ging in op de SEBA-regeling. Vervolgens presenteerde Laurens de Vrijer (Techniek Nederland) zijn ervaringen met het invoeren van zero-emissiezones vanuit het perspectief van een koepelorganisatie. Tot slot gaf Dana Zijlmans (Gemeente Zwolle) een presentatie over het zero-emissiezone-traject in Zwolle, met de nadruk op hoe het mkb en ondernemers hierin betrokken zijn geweest en in de vervolgstappen betrokken worden.