SPES-project: praktijkervaringen bij het invoeren van een (ZE-)zone

Bij het zetten van de stappen leerde de gemeente een aantal wijze lessen.

15 december 2021 | Per 1 januari 2022 heeft gemeente Haarlem een milieuzone voor vrachtverkeer. Deze zone gaat per 1 januari 2025 over in een zero-emissiezone voor stadslogistiek. De stappen die nodig zijn voor instellen van een milieuzone zijn voor een deel hetzelfde als die voor het instellen van een zero-emissiezone.

Zo heeft gemeente Haarlem afgelopen jaar ervaring opgedaan met het nemen van een verkeersbesluit, het opstellen van een ontheffings- en handhavingsbeleid, het realiseren van een ANPR-systeem, het opstellen van een actieagenda communicatie en het nadenken over het juiste bebordingsplan.

Bij het zetten van deze stappen leerde de gemeente een aantal wijze lessen. Om deze lessen breder te delen heeft gemeente Haarlem met ondersteuning van SPES vijftien praktijkverhalen op laten tekenen door Royal HaskoningDHV. De opgedane ervaringen van de gemeente Haarlem zijn aangevuld met ervaringen van de gemeenten Den Haag, Leiden, Assen en Amsterdam. De eerste drie praktijkverhalen zijn hier te lezen: