SPES-project: Kansen voor duurzame stadslogistiek in Amstelveen

Uit eerder onderzoek in het Stadshart van Amstelveen bleek dat er goede kansen zijn om de stadslogistiek te verduurzamen en de bereikbaarheid en leefkwaliteit van het stadscentrum te verbeteren. De eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie Amstelveen bevestigt dit. Amstelveen heeft ook de Green Deal ZES ondertekend. Als één van de 40 grootste gemeenten in Nederland is Amstelveen (komende decennia groeiend naar 100.000 inwoners) vanuit het Klimaatakkoord “verplicht” na te denken over een ZE zone. Het Stadshart is binnen de gemeente de meest logische zone. 

Met ondersteuning van SPES heeft bureau Royal HaskoningDHV voor gemeente Amstelveen een plan van aanpak stadslogistiek opgesteld. Hiervoor is onder meer een schouw uitgevoerd met lokale belanghebbenden, is een (logistieke) verkeerstelling uitgevoerd bij het Stadshart en zijn er gesprekken gevoerd met lokale ondernemers, handhavers en vervoerders. Het resultaat is een routekaart met mogelijke maatregelen.

Clement Jager, gemeente Amstelveen: “Bijzonder aan de situatie in Amstelveen is dat het kernwinkelgebied Stadshart grenst aan de snelweg A9 en in handen is van een private partij, Unibail-Rodamco-Westfield. De aangrenzende openbare ruimte is ook in diens bezit.

De snelweg A9 wordt in de periode tot en met 2026 verdiept aangelegd en middels 3 overkluizingen gedeeltelijk ondertunneld. Tot die tijd is het instellen van een zero-emissiezone niet aan de orde: het verzoek vanuit lokale partijen is om niet teveel tegelijk te doen dat de bereikbaarheid voor ondernemers raakt.

Aan de andere kant kunnen we wel stap voor stap andere maatregelen nemen de komende tijd en is het afwachten hoe “schoon” de logistiek de komende tijd al wordt. Veel vervoerders komen namelijk uit Amsterdam, waar wel strengere ZE-regels gelden.”

De routekaart is in ontvangst genomen door de (demissionaire) wethouders Verkeer en Vervoer, Duurzaamheid en Stadshart. Uitvoering van de voorgestelde korte-termijnmaatregelen samen met andere partijen kan snel starten, maar het is aan het nieuwe college om verder te besluiten over de mogelijke ZE-zone nadat de werkzaamheden aan de A9 zijn afgerond.

Meer informatie: rapportage SPES Amstelveen – kansen voor duurzame stadslogistiek