SPES-project Arnhem en Ede: Welke rol hebben hubs bij de invoering van ZERO-emissiezones? 

Stadsdistributiehubs worden vaak genoemd als een belangrijk, of zelfs essentieel, onderdeel van verbeterde stadslogistiek en ondersteunend aan het invoeren van nul-emissiezones. Hier wordt ook vanuit (centrum)-ondernemers in Arnhem en Ede aandacht voor gevraagd. De gemeenten hebben met ondersteuning van SPES onderzoek laten uitvoeren met als centrale vraag: ‘Op welke wijze kunnen gemeenten het bundelen van goederenstromen en de inzet van stadsdistributiehubs stimuleren en wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor het realiseren van dergelijke hubs?’

Buck Consultants (BCI) heeft een uitgebreide analyse uitgevoerd van de kansen voor bundeling en hubs voor Arnhem en Ede. Dat gaf inzicht in de potentiële effecten van bundeling en de kansrijkheid van verschillende hubconcepten. Vier typen hubs zijn onderscheiden: (neutrale) stadsdistributiehubs, facilitaire hubs, bouwlogistieke hubs en dedicated stadsregionale hubs.

Voor beide steden zijn menukaarten gemaakt die ingaan op het handelingsperspectief voor de gemeenten om bundeling en verschillende typen hubs te stimuleren. Voor Arnhem is ook een kostenraming voor uitvoering van de menukaart opgesteld. Het eindresultaat is samengevat in twee eindrapportages en een bestuurlijke adviesnotitie voor Ede.

 

In Ede is het zonebesluit eind vorig jaar genomen en is een flankerend actieplan vastgesteld, waarin de maatregelen uit de menukaart een plek krijgen. “De menukaart en bestuurlijke adviesnotitie bieden ons inzicht en handvaten om de komende jaren over te gaan tot actie om emissievrije toelevering van de zone te realiseren,” zegt Anne-Jan Visser van gemeente Ede.

Arnhem gebruikt de resultaten van dit SPES project als extra onderbouwing voor het nog door het nieuwe college te nemen zonebesluit. Ramon Kleinhesselink, gemeente Arnhem: “Als je weet waar je heen kunt gaan, kun je ook de beleidsinstrumenten inzetten om daar te komen.”

De resultaten van de SPES-onderzoeken voor Arnhem en Ede zijn ook voor andere gemeenten relevant, ongeacht of deze gemeenten een ZE-zone in willen voeren. Volgens Erik Lubberding van BCI draagt het onderzoek bij aan het groeiend besef bij gemeenten dat hubs een effectieve manier zijn om ritten van en naar de stad te reduceren, en dat daarvoor geschikte ruimte beschikbaar moet zijn.

Meer weten: rapportage Arnhem en rapportage Ede.