SPES: juridisch kader verkeersbesluit zero-emissieZone

Q&A, modeltekst en stappenplan

In opdracht van SPES heeft GreenbergTraurig een juridische notitie opgesteld met het doel om gemeentes te ondersteunen bij het opstellen van het vereiste verkeersbesluit tot invoering van een zero-emissiezone. 

Centraal in de notitie staan vragen over het te nemen verkeersbesluit tot invoering van een nul-emissiezone (op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 (“WVW 1994”) en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (“BAWB”)). De notitie gaat onder meer in op de te volgen procedures en aandachtspunten en bestaat uit de volgende onderdelen: 

·      Een korte schets van het achterliggende juridisch kader

·      Via SPES verzamelde vragen van gemeenten

·      Model-verkeersbesluit tot invoering van een nul-emissiezone, en 

·      Een high-level stappenplan voor totstandkoming van een  

       verkeersbesluit tot invoering van een nul-emissiezone. 

U vindt de notitie hier.