Spelregels invoering zero-emissiezones bekend

Er is vooral goed gekeken naar de overgangsregeling voor bestelauto’s

20 oktober 2020 | Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) heeft de spelregels bekendgemaakt hoe steden zero-emissiezones kunnen instellen voor vracht- en bestelauto’s. 

In 30 tot 40 steden moet in 2025 een middelgrote zero-emissiezone voor stadslogistiek zijn ingevoerd. Samen met alle betrokken partijen is gewerkt aan een uitvoeringsagenda stadslogistiek om dit mogelijk te maken. Door de coronapandemie is de financiële situatie van veel MKB’ers onder druk komen staan. Daarom is opnieuw gekeken naar de uitvoering van de zero-emissiezones voor stadslogistiek.

Bestelauto’s

Er is vooral goed gekeken naar de overgangsregeling voor bestelauto’s. Er moet voor ondernemers meer tijd zijn om de overstap naar een elektrische bestelauto haalbaar en betaalbaar te maken. Daarom heeft de staatssecretaris samen met MKB Nederland, Evofenedex en enkele gemeenten een overgangsregeling uitgewerkt.

  • Bestelauto’s met minimaal Euroklasse 5 hebben tot en met 31 december 2026 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek.
  • Bestelauto’s met minimaal Euroklasse 6 hebben tot en met 31 december 2027 onbeperkt toegang tot de zero-emissiezones voor stadslogistiek.
  • Met dit systeem wordt tegemoetgekomen aan de positie van de kleine ondernemer die moet sparen voor de stap naar een nieuwe bestelauto.

Met dit systeem wordt tegemoetgekomen aan de positie van de kleine ondernemer die moet sparen voor de stap naar een nieuwe bestelauto.

Toegangsregime ze-zones

Foto: TLN

Overige punten

In de brief wordt ook ingegaan op de basisafspraken voor de invoering van de zero-emissiezones en een overgangsregeling voor vrachtwagens. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Gemeenten kondigen minimaal vier jaar voor de invoering de ligging en omvang van de zero-emissiezone aan. Dit is belangrijk om vroegtijdig aan iedereen duidelijkheid te geven.
  • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten zero-emissie aan de uitlaat zijn om de zero-emissiezone voor stadslogistiek in te mogen.
  • Alle bestel- en vrachtauto’s die rondrijden in de zero-emissiezone moeten vanaf 1 januari 2030 zero-emissie zijn.
  • Euro VI-vrachtwagens die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn (bakwagens) respectievelijk maximaal 8 jaar oud zijn (trekker-opleggercombinatie) mogen uiterlijk tot 1 januari 2030 de zone inrijden.
  • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de zero-emissiezone voor stadslogistiek, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.

Gemeenten kunnen aanvullend maatwerk leveren in de vorm van een ontheffing op grond van een hardheidsclausule. Zij kunnen dit inzetten voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers meer tijd wordt gegund.

Vaststellen uitvoeringsagenda

Later dit jaar hoopt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoeringsagenda stadslogistiek met alle partijen vast te kunnen stellen. Het ministerie werkt samen met de transportsector, Topsector Logistiek en andere sectorpartijen, VNG, IPO en Natuur&Milieu.