SPES-project: Regionale Aanpak Zero Emissie Stadslogistiek in Brabant

Gemeenten Breda, Eindhoven, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch willen toe naar een schone, slimme en toekomstbestendige bevoorrading van de Brabantse steden. Daarom voeren zij ieder vanaf 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek in. 

In aanloop daarnaartoe willen zij het bedrijfsleven stimuleren en faciliteren bij het verslimmen en verschonen van hun logistieke stromen. In aanvulling op de bestaande projecten en programma’s die er op gemeentelijk niveau al lopen, willen de vier Brabantse steden op basis van behoeften uit de markt daar op regionale schaal een aantal acties voor oppakken. 

Met ondersteuning van SPES hebben de gemeenten, in samenwerking met SmartwayZ.NL en de Provincie Noord-Brabant, bouwstenen voor een regionale actieagenda Zero Emissie Stadslogistiek onderzocht. De gemeenten hebben de intentie om een aantal acties gezamenlijk op te pakken:

·        Versnellen van infasering emissievrije bestelauto’s en vrachtauto’s in het Brabantse bedrijfswagenpark.

·        Faciliteren van voldoende laadinfrastructuur voor emissievrije stadslogistiek in Noord-Brabant.

·        Stimuleren van slimme innovatieve en duurzame stadslogistieke concepten die (eventueel met behulp van digitale oplossingen) leiden tot bundeling van goederenstromen, minder ritten en ritkilometers, efficiëntere inzet van transportmaterieel, etc.

·        Organiseren van een regionaal netwerk voor zero emissie stadslogistiek om de bekendheid van zero emissie zones onder het regionaal MKB te vergroten en kennis en ervaringen rondom emissievrije stadslogistiek te delen.

 

In het project is een communicatiestrategie ontwikkeld om het midden- en kleinbedrijf en ZZP-ers te informeren over de zero-emissiezones en is de inzet van een stadslogistiek makelaar beproefd die aan lokale ondernemers maatwerkadvies biedt over zero-emissiewagenparken.

Het doel van de regionale samenwerking is de transitie naar slimme, schone en duurzame stadslogistiek in Noord-Brabant te versnellen en de doelstellingen uit het Klimaatakkoord met betrekking tot stadslogistiek op tijd te realiseren. De leerervaringen die worden opgedaan, worden ook met andere steden gedeeld.

Download hier de eindrapportage, de communicatietoolkit en de rapportage maatwerkadviezen.