Pilots verbeteren verkeersveiligheid bij stadslogistiek

Met als uitgangspunt dat stadsdistributie niet alleen duurzaam maar óók veilig wordt

15 december 2021 | Bij stadslogistiek is het verbeteren van de verkeersveiligheid, naast duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt van gemeenten en het ministerie van IenW. De gemeente Amsterdam bereidt samen met marktpartijen pilots voor die zijn gericht op verkeersveiligheid, zowel voor fijndistributie als zware logistiek in de stad. Met als uitgangspunt dat stadsdistributie niet alleen duurzaam maar óók veilig wordt: zonder ongelukken, incidenten, schades en uitval.

In deze pilots komen de volgende thema’s aan bod:

  • Meer en beter coachen en opleiden van chauffeurs op basis van best practices van deelnemende bedrijven en gebruik van verzamelde rit-informatie;
  • Snellere en bredere uitrol van Direct Vision Standard als remedie voor ongelukken als gevolg van de ‘dode hoek’ bij grotere vracht- en bestelwagens;
  • Aanpak van de dagelijkse verkeersonveiligheid rond ‘laden en lossen’ met aandacht voor het gedrag van bestuurders en de beschikbaarheid en het gebruik van parkeerfaciliteiten;
  • Aanpakken van een aantal ‘blackspots’ in de stad door datadelen van bedrijven en gemeente Amsterdam.

Deze veiligheidsthema’s spelen niet alleen in Amsterdam, ook in andere gemeenten zijn er ongetwijfeld initiatieven en pilots op dit gebied. Het uitwisselen van ervaringen helpt niet alleen bij de opzet van de pilots in Amsterdam, toekomstige ervaringen kunnen ook andere gemeenten inspireren.

Ben je geïnteresseerd in de pilots en/of wil je ervaringen delen? Neem dan contact op met Hans Bakker, hansbakker@craftingnb.com van het initiatief Stadslogistiek en verkeersveiligheid van het ministerie van IenW.