ONLINE INFORMATIESESSIE SUBSIDIEREGELING SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWMATERIEEL

Wil je met jouw bedrijf overstappen op schonere bouwmachines? Laat je dan online bijpraten over de binnenkort verwachte Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Deze regeling is bedoeld voor de verduurzaming van werk-, vaar- en voertuigen in de bouwsector. 

In de webinar op 29 maart krijg je informatie over het programma Schoon en Emissieloos Bouwen, de criteria voor de subsidieaanvraag en de stappen in het aanvraagproces. Luister en kijk mee en stel vragen via de chat.

Drie subsidiemogelijkheden

Tijdens de bijeenkomst bespreken we ook de drie subsidiemogelijkheden van de SSEB:

  • SSEB Aanschaf: voor bedrijven die één of meer nieuwe, volledig emissieloze bouwmachines willen kopen of financiel leasen. Dit zijn bouwwerktuigen, hulpfuncties of bouwvoertuigen zonder schadelijke uitlaatgassen.
  • SSEB Retrofit: voor bedrijven die de uitstoot van bestaande bouwmachines of zeegaande bouwvaartuigen willen verminderen (emissiearm, met een SCR katalysator). Of die deze emissieloos willen maken (zonder schadelijke uitlaatgassen).
  • SSEB Innovatie: voor bedrijven die nieuwe emissieloze bouwmachines ontwikkelen en emissieloos bouwen efficiënter willen maken. Bijvoorbeeld door het opdoen van praktijkervaring met nieuwe machines en/of met tank- en laadoplossingen.

 

Voor wie?

  • Bouwbedrijven/aannemers, loonbedrijven, GWW-bedrijven en verhuurders van bouwmachines: voor hen zijn alle 3 subsidiemogelijkheden interessant.
  • Kennis- en onderzoeksinstellingen en NGO’s die in een innovatieproject samenwerken met (een) onderneming(en): voor hen is de SSEB Innovatie interessant. 

Programma

Van 15.00-16.10 uur is er een online programma met inhoudelijke experts vanuit het Ministerie van I&W en RVO. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Aanmelden

Je kunt je direct aanmelden via deze link.