Nu 18 gemeenten met formeel besluit over nul-emissie zone

Ook afgelopen periode heeft een aantal gemeenten het formele besluit genomen om een zero-emissie zone te ontwikkelen.

8 april 2021 | Ook afgelopen periode heeft een aantal gemeenten het formele besluit genomen om een zero-emissie zone te ontwikkelen. Hieronder vindt u een overzicht van deze gemeenten en hun plannen: 

Gemeente Gouda: ZE stadslogistiek in de binnenstad

Om de klimaatdoelen te bereiken gaat de gemeente Gouda in de historische binnenstad een zero-emissiezone invoeren voor bestel- en vrachtauto’s. Deze maatregel draagt niet alleen bij aan schoon en duurzaam vervoer van, naar en in de binnenstad, maar heeft ook een positieve uitstraling op de rest van Gouda en de regio. Daarnaast is de maatregel een aanmoediging voor andere, betere en slimmere mogelijkheden om te bevoorraden. Zo zijn er minder ritten nodig en minder gebruik van zware vrachtauto’s.

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Gouda. 

Gemeente Deventer: bevoorraden zonder uitlaatgassen

In de binnenstad van Deventer alleen bestel- en vrachtverkeer zonder uitlaatgassen, dat is het voornemen van het college van B en W vanaf 2025. Na overleg met ondernemers is een aanpak uitgewerkt om te komen tot schone en slimme bevoorrading. Zonder uitlaatgassen van bevoorradingsverkeer wordt het in de binnenstad leefbaarder en gezonder. Wethouder Frits Rorink: “Samen met ondernemers, bewoners en transportsector gaan we de komende jaren toewerken naar zero-emissie. We zetten op allerlei vlakken stappen voor een duurzame en leefbare toekomst. Tegelijkertijd houden we daarbij de haalbaarheid en betaalbaarheid goed in het oog.”

Klik hier om verder te lezen.

Gemeenteraad Maastricht: ja tegen Zero Emissie Stadslogistiek 

Dinsdagavond 30 maart heeft de gemeenteraad van Maastricht een positief besluit genomen over de invoering van Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in Maastricht. Na kennis genomen te hebben van het implementatieplan ZES, mede ontwikkeld door Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar, en de vele reacties van belanghebbenden kiest de gemeenteraad met ZES voor een blijvend leefbare èn economisch vitale stad. Maastricht is de eerste stad in Limburg en de achtste stad in Nederland die ZES invoert en is daarmee koploper van de middelgrote steden. 

Klik hier voor meer informatie over de gemeente Maastricht.