Nieuwe ronde inzet expertpool SPES bij gemeenten

Gemeenten kunnen tot 4 juni 17.00 uur een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het SPES-programma voor de inzet van experts. 

3 mei 2021 | Gemeenten kunnen tot 4 juni 17.00 uur een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het SPES-programma voor de inzet van experts. Dit geldt voor gemeenten in verschillende fasen:

 

  • Gemeenten die al een formeel besluit hebben genomen over een zero-emissie zone voor stadslogistiek kunnen ondersteuning krijgen voor het dichten van kennisleemtes om de laatste noodzakelijke stappen te zetten om de zone in 2025 te implementeren. Dit kan gaan over concrete oplossingen voor in eerdere ondersteuningsprojecten blootgelegde risicofactoren voor het slagen van zero-emissie zones voor stadslogistiek en/of het voorbereiden van het verkeersbesluit.                                                                                                                             
  • Gemeenten kunnen ook ondersteuning aanvragen voor projecten die bijdragen aan de besluitvorming over het instellen van de zero-emissie zone. Deze projecten maken kans op honorering als de voorstellen concreet beschrijven hoe besluitvorming wordt bereikt.           
  • Ook gemeenten die (nog) niet tot invoering van een zero-emissie zone willen of kunnen overgaan kunnen een aanvraag indienen. Daarbij moet sprake zijn van commitment om andersoortige, effectieve maatregelen voor zero-emissie stadslogistiek te implementeren. Bijvoorbeeld in samenhang met een naburige gemeente die wel een zero-emissie zone gaat invoeren. 

Een projectaanvraag wordt gedaan door een expert in samenspraak met een gemeente. De handreiking voor gemeenten en experts om een projectplan in te dienen is te vinden in de kennisbank. De beste projectvoorstellen worden gehonoreerd.

Het kan voorkomen dat gemeenten voorstellen willen indienen die thematisch verwant zijn maar dat niet van elkaar weten. Daarom vragen wij om uiterlijk 15 mei een vooraanmelding te doen van het voornemen om een project in te dienen via het e-mailadres relatiemanager-spes@ce.nl. De vooraanmelding bestaat uit een korte e-mail waarin de gemeente aangeeft waar het voorgenomen project over gaat, met welke gemeenten hierover eventueel al contact is, en of er al expert(s) bij betrokken zijn. Zo bevordert SPES de vorming van thematische samen­werkingsprojecten.

SPES organiseert op 20 mei, aansluitend op een webinar over laadinfrastructuur, een open podium om projectideeën te pitchen ("partner search”). Hierover volgt deze week nadere informatie.