Op weg naar zero-emissie stadslogistiek

 

We nodigen u uit voor een middag waarin we u, onder leiding van presentator Joost Hoebink, bijpraten over de huidige stand van zaken rondom de invoering van zero-emissie stadslogistiek. Daarnaast willen wij u deze middag inspireren met innovaties en kennis en ervaringen uitwisselen.

Meld u aan en zet 16 maart in uw agenda!

Zero-emissie stadslogistiek zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in steden. ZES richt zich op minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de inzet van zero-emissie voertuigen.

Na in 2014 al gestart te zijn met de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en de grote gemeenschap die daaruit is gevolgd zijn we, middels de afspraken in het Klimaatakkoord, in een volgende fase gekomen. Vanaf 2025 zullen er zero-emissiezones voor logistiek in de (grotere) gemeenten ingevoerd worden.

Programma:

13.00 uur Digitaal ontvangst door dagvoorzitter Joost Hoebink en start plenair programma
13.50 uur Aanvang interactieve werksessie ronde 1
14.55 uur Aanvang interactieve werksessie ronde 2
16.00 uur Start plenair programma deel 2
16.30 uur Einde bijeenkomst

 

We starten het programma met een plenair deel met interessante tafelgasten waaronder Petrouschka Werther, Directeur Duurzame Mobiliteit. Zij zal, een jaar na de uitvoeringsagenda, een update geven over waar we staan en welke weg we nog te gaan hebben. Na het plenaire deel volgen er twee rondes met werksessies.

Tijdens de interactieve werksessies kunt u zich verdiepen in de volgende thema's:

Toezicht en handhaving - Erik Regterschot (Royal Haskoning DHV)
Laadinfrastructuur kan het net het aan? - Robert van den Hoed (NKL)
Samen slim, samen organiseren - Hans Quak (TNO)
Aanschaf van voertuigen - William Visser (RVO)
Hoe help je de (kleine) ondernemers in de transitie naar ZES - Marco Wiesehahn (VNO-NCW MKB)

Na de werksessies volgt een afsluitend plenair deel waarin de hoogtepunten van de verschillende werksessies zullen worden gepresenteerd.

Kortom: meld u hier aan, want dit wilt u niet missen!

Petrouschka Werther
Directeur Duurzame Mobiliteit

N.B. deel deze uitnodiging vooral met uw collega's en relaties voor wie deze bijeenkomst interessant kan zijn.

Praktische details

Datum: 16 maart 2022
Tijd:  13:00 - 16:30 uur
Locatie:  Online