Grip op bevoorrading met digitaal stadsplatform

Steden staan voor een grote opgave. De komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden bijgebouwd.

8 april 2021 | Steden staan voor een grote opgave. De komende jaren moeten er honderdduizenden woningen worden bijgebouwd. Vanuit de klimaatopgave is er behoefte aan meer groen, mogelijkheden voor lokale energieopwekking en aardgasvrije wijken. Die druk op de openbare ruimte wordt versterkt door de veelheid aan vervoersbewegingen binnen een stad: zowel van personen als van goederen. En met een toename van het aantal online bestellingen zal het aantal busjes alleen maar verder groeien. Steden zullen hun bevoorrading slimmer en efficiënter moeten regelen om woonwijken en historische binnensteden te ontzien. Walther Ploos van Amstel, lector city logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, benadrukt de noodzaak: “Je hebt als lange-afstandsvervoerder straks niets meer in de stad te zoeken; er is geen ruimte meer. De last-mile de stad in wordt steeds slimmer en gezonder en ook betaalbaar als je dat aan professionals overlaat.”

Platform Stadslogistiek als oplossingsrichting

Al decennialang wordt er over de problemen rond stadslogistiek gesproken, gedroomd en vooral overlegd. En terecht: de noodzaak wordt alleen maar groter. Hoogste tijd om nu gericht en gecoördineerd in actie te komen, met de opzet van een Platform Stadslogistiek. Dit digitale stadsplatform moet steden weer grip geven op de bevoorrading van wijken en binnensteden. Het omvat het geheel van techniek, afspraken, spelers en spelregels.

Het Platform Stadslogistiek brengt data samen, bijvoorbeeld over een zero-emissie zone en het brandstoftype van een vrachtwagen, en laat dan zien of de betreffende vrachtwagen welkom is op die locatie. Digitaal delen van routes, lading, tijdstippen en bestemmingen maakt de stad slimmer en schoner. Paul Swaak, programmamanager logistieke innovatie bij het ministerie van IenW: “Door data te delen, maken overheden glashelder welk type voertuig waar en op welk moment welkom is, zodat vervoerders precies weten waar zij aan toe zijn. Dat bespaart hen een hoop gedoe en onnodige kosten.”

Samenwerking versnellen in de werkgroep

Het Platform Stadslogistiek wordt de komende tijd verder uitgewerkt in een werkgroep met dezelfde naam. Deze werkgroep is een initiatief van het ministerie van IenW en maakt onderdeel uit van de City Deal ‘een slimme stad, zo doe je dat’. De eerste online bijeenkomst vond plaats op 21 januari 2021, en werd bezocht door onder meer collega’s van de gemeenten Dordrecht, Deventer en Rotterdam, maar ook de Metropoolregio’s van Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. De werkgroep wil nadrukkelijk de link leggen naar andere lopende initiatieven, zoals de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Deze Uitvoeringsagenda richt zich onder andere op de eenduidige landelijke invoering van zero-emissie stadslogistiek en werkt samen met de Topsector Logistiek aan onderzoek rondom nieuwe logistieke concepten waarbij meer inzicht in de logistieke stromen wordt verkregen. Meer samenwerking binnen de keten en het delen van kennis helpt bedrijven bij de overstap naar emissievrije stedelijke distributie. Het initiatief van het Platform Stadslogistiek sluit hierbij aan.

Medestanders zijn nog steeds van harte welkom zich aan te sluiten bij de werkgroep: gemeenten met visie en durf, die bij voorkeur al ervaring hebben opgedaan met digitalisering en digitale oplossingen in Smart Mobility en Smart City toepassingen.

Aan de slag

In de werkgroep zitten verschillende gemeenten aan tafel, maar het aanhaken van de sector is net zo belangrijk. Paul Swaak: “We zien de komende tijd het liefst zo’n zeven tot tien logistieke spelers aansluiten, bij voorkeur met verschillende ladingstromen. Samen werken we dan de komende maanden het plan van aanpak verder uit. Verder nodigen we truck- en bestelautoleveranciers uit die data uit transportmiddelen betrouwbaar kunnen leveren. We starten per gemeente, waarbij we kiezen voor een aantal wijken met specifieke logistieke problematiek en één of meerdere goederenstromen. Zo creëren we een hanteerbaar geheel, maar starten we wel meteen op een stevige schaal. Dit doen we gezamenlijk: met de gemeente én de sector, zodat we alle wensen en voorwaarden kunnen borgen.”

Inspiratie en informatie

In een speciale podcast spreken Carin ten Hage en Geert Kloppenburg met Walther Ploos van Amstel over de voorwaarden die gesteld moeten worden aan het digitale domein om de stadslogistiek slim en gezond te maken. Laat het je inspireren! Aansluiten bij de werkgroep kan door een mail te sturen naar Paul Swaak of Femke Mureau. De documenten worden gedeeld op de community Platform Stadslogistiek.