Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek naar volgende fase

Vanaf 9 februari j.l. wordt de communicatie over GD ZES opgenomen op opwegnaarzes.nl

9 februari 2021 | In 2015 gaven 50 partijen hun commitment aan het plan met ingang van 2025 de stadlogistiek zo schoon mogelijk uit te voeren bij voorkeur zonder enige uitstoot van CO2. De eerste fase tot en met vorig jaar is vooral gebruikt allerlei verkennende projecten en onderzoeken uit te voeren. In de tweede fase wordt de kennis en ervaring uit fase 1 omgezet in een daadwerkelijk implementatietraject.

Met de komst van het Klimaatakkoord en daaruit voortvloeiend de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek is een nieuw kader gekomen waarbinnen de uitwerking van de GD ZES wordt opgepakt. Met de ondertekening van de Uitvoeringsagenda op 9 februari j.l. wordt de organisatie en communicatie rond de GD ZES opgenomen in de nieuwe structuur onder de noemer ‘Op weg naar ZES’.

Dit betekent dat voor vragen en informatie over de GD ZES de nieuwe website www.opwegnaarzes.nl gebruikt kan worden.

screenshot website opwegnaarzes.nl