Gemeente Enschede: “Een zero-emissiezone is geen last maar biedt vooral kansen”

De komende jaren gaat de gemeente Enschede actief aan de slag met zero-emissie stadslogistiek.

10 juni 2020 | Gemeente Enschede is één van de gemeenten waarvan SPES de projectaanvraag in de eerste tranche van dit jaar heeft goedgekeurd. Enschede werkt samen met alle betrokken stakeholders in de stad aan de uitvoering van het plan om in 2025 tot zero-emissie binnenstadsdistributie te komen.

De afgelopen jaren zette gemeente Enschede al de nodige stappen richting duurzame stadslogistiek. Zo ondertekende de gemeente in juni 2017 de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Een jaar later, in juli 2018, werd in het coalitieakkoord het voornemen gepresenteerd om te starten met een onderzoek naar de mogelijkheid voor een volledige schone distributieketen voor levering aan inwoners en ondernemers in de binnenstad. In 2019 volgde een scenarioadvies aan de gemeenteraad om te komen tot zero-emissie binnenstadsdistributie.

De komende jaren gaat de gemeente Enschede hier actief mee aan de slag. Dat doet de gemeente in nauwe samenwerking met alle betrokken stakeholders. Benjamin Groenewolt, beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente Enschede, licht toe waarom de gemeente hier zoveel waarde aan hecht: “Zorg ervoor dat als je het gesprek aangaat over zero emissie binnenstadsdistributie, je vanaf het begin de hele keten gezamenlijk aan tafel hebt. Bijvoorbeeld: als binnenstadondernemingen op verschillende tijden opengaan en allemaal geleverd willen hebben op het moment van opening, dan zorgt dit voor veel wisselende levertijden. Dit kan een zorg zijn bij de ondernemers. Het is fijn om dan ook de logistieke vervoersbedrijven aan tafel te hebben om samen tot een oplossing te komen. Wij vinden het belangrijk om te laten zien dat een zero-emissiezone geen last is maar vooral ook kansen biedt. Daarvoor gaan we met de verschillende stakeholders in gesprek en laten we zien waar winst te behalen is. Op deze manier kunnen we gezamenlijk sneller én beter stappen maken.”

Enschede werkt al geruime tijd samen met SPES en haalt veel lessen uit ervaringen van andere gemeenten en het werk van logistieke makelaars. “Uiteindelijk is er voor elke gemeente maatwerk nodig maar in grote lijnen kun je ontzettend veel van elkaar leren. Het is fijn om de opgedane kennis en ervaringen met elkaar te kunnen delen. Daarnaast merken wij nu dat het fijn is om ook online met andere gemeenten het gesprek aan te gaan. Je komt zo sneller in contact met elkaar en kunt gemakkelijker een korte hulpvraag stellen.”

De gemeente Enschede wil eind 2020 een raadsbesluit nemen over de invoering van de zero-emissiezone. SPES ondersteunt de gemeente Enschede bij het financieren van diverse onderzoeken en processtappen richting dit besluit.

Foto Enschede

Beeld: gemeente Enschede

Benjamin Groenewolt
Wij vinden het belangrijk om te laten zien dat een zero-emissiezone geen last is maar vooral ook kansen biedt.
Benjamin Groenewolt
Beleidsadviseur, gemeente Enschede