Gemeente Eindhoven gaat voor zero-emissiezone voor al het verkeer

Hoe is de gemeente Eindhoven tot dit besluit gekomen?

9 juli 2020 | Gemeente Eindhoven is stapsgewijs op weg naar een centrum zonder uitlaatgassen en werkt toe naar de invoering van een zero-emissiezone in 2030. Niet alleen voor vrachtwagens of bestelauto’s in de stadslogistiek, maar voor alle voertuigcategorieën. Er is een stappenplan opgesteld waarover de gemeenteraad in september 2020 een besluit neemt. Hoe Eindhoven tot dit stappenplan is gekomen? Jan Willem Hommes, beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente Eindhoven, doet zijn verhaal.

Opstellen stappenplan in samenwerking met alle belanghebbenden

De gemeenteraad van Eindhoven heeft eind 2017 de opdracht gegeven een stappenplan te ontwikkelen om in 2030 tot een zero-emissiezone te komen. Hommes vertelt: “In mei 2018 zijn wij samen met Buck Consultants International gestart met een aantal stadsgesprekken met verschillende belanghebbenden. Denk aan bewonersverenigingen, diverse vervoerders, het MKB, vertegenwoordigers van bedrijventerreinen en belangenorganisaties op het gebied van vervoer. Tijdens deze gesprekken zijn verschillende vraagstukken behandeld: Stel wij gaan dit stappenplan uitrollen, wat vindt u daar dan van? Wat zou u daaraan kunnen bijdragen en welke aandachtspunten moeten verder uitgewerkt worden?” Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven het gemeentelijk digipanel geraadpleegd. Het resultaat was een representatief beeld door 2.000 betrokken inwoners die hebben gereageerd. Zij hebben onder andere antwoord gegeven op vragen over hoe zij aankijken tegen de gemeentelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan klimaatdoelstellingen en de mogelijke maatregelen in het stappenplan. Ook hebben ze aangegeven welke effecten bepaalde maatregelen op hen zouden hebben.

Naast deze input van belanghebbenden en inwoners heeft de gemeente Eindhoven verschillende onderzoeken uitgevoerd, zoals een kentekenonderzoek en berekeningen naar de effecten op de luchtkwaliteit en op CO2-uitstoot. Ook is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd. “Op grond van al deze informatie hebben wij een advies opgesteld voor het college om tot een stappenplan te komen met de ambitie een zero-emissiezone binnen de Ring in te voeren voor alle voertuigcategorieën in 2030.”.

 

Foto Eindhoven

Beeld: gemeente Eindhoven

Naast het stappenplan ook maatwerk

De gemeente ontving veel positieve reacties van bewonersorganisaties en de bedrijven die vooroplopen op het gebied van schone stadsdistributie. Maar er waren ook zorgen. Voor een aantal winkeliersorganisaties, van binnen en buiten het centrum, was zonder uitstoot bevoorraden nieuwe materie. “Bij deze ondernemers vraagt dit stappenplan om flinke aanpassingen. Aanpassingen waar zij ook nieuwe voorzieningen voor nodig zullen hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van overslagpunten buiten het centrum en nieuwe laadinfrastructuur. Daarnaast gaf men ook aan dat niet iedereen het zich kan permitteren om nieuwe schonere voertuigen aan te schaffen,” vertelt Hommes. De gemeente wil rekening houden met dit soort signalen en zal dan ook maatwerk gaan toepassen voor ondernemers die in de knel komen.

Vervolgproces 2020

Nu de opzet van het stappenplan klaarligt om in de raad besproken te worden haalt de gemeente Eindhoven momenteel, via een enquête en een aantal online themasessies, nog eenmaal alle actuele meningen en suggesties op. Na het verwerken van deze input wordt het plan aan de raad gepresenteerd en neemt de raad in september een definitief besluit. In dit plan staan oplossingen om het aantrekkelijke en gezonde karakter van Eindhoven te versterken en de stad optimaal te laten functioneren met de zero-emissiezone.

Wil u meer weten over de stappen die de gemeente Eindhoven de komende periode gaat zetten? Deze kunt u hier lezen:  https://www.eindhoven.nl/projecten/eindhoven-op-weg-naar-een-nul-emissiezone-binnen-de-ring