Geactualiseerde kaart gemeentelijke invoering zero-emissiezones

Overzichtskaart zero-emissiezones

10 september 2020 | Onderstaande kaart laat zien welke gemeenten op dit moment actief zijn op het gebied van zero-emissie stadslogistiek. Door deelname aan de gelijknamige Green Deal (GD ZES) en / of door deelname aan het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES), dat door het ministerie van IenW is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het voorbereiden en nemen van besluiten over zero-emissiezones voor stadslogistiek.

Geactualiseerde kaart gemeentelijke invoering zero-emissiezones

Beeld: Rijkswaterstaat WVL