E-pact kennisdocument: Naar een volledig duurzaam wagenpark met Slim Laden

Het wagenpark verduurzamen is geen sinecure. Het vereist kennis, planning en voor de meeste betrokkenen nog een tikje durf. Dat laatste veelal door onbekendheid met het op grote schaal inpassen van elektrische mobiliteit. De praktijk laat zien dat het voor elk bedrijf mogelijk is, én het geld en CO2 bespaart. Ook levert het tevreden medewerkers op, want elektrisch rijden is prettiger dan rijden op brandstof. Hoe kunnen bedrijven – met name uw bedrijf – die stap dan gaan zetten?

Stichting E-PACT richt zich op onderzoek naar het toepassen van Slim Laden bij bedrijven in de praktijk. Slim Laden vormt een belangrijke oplossing voor bottlenecks in de stroomvoorziening die kunnen ontstaan bij het laden van vele elektrische auto’s op het terrein. Over enkele jaren is uw wagenpark volledig emissieloos en dan biedt Slim Laden uitkomst: u voorkomt netverzwaringen, bespaart kosten en duurzame energie wordt beter benut. Maar wat ligt er dan vóór het moment dat u Slim Laden gaat toepassen?

Dat zijn de stappen die u gaat nemen om tot de inzichten te komen die u over de drempel heen zullen helpen. Dat begint bij algemeen inzicht in de ontwikkelingen van elektrisch vervoer, zoals toename van de batterijgrootte en V2X. Daarna kijken we naar de praktijk van de Total Cost of Ownership van het hele wagenpark om een goed beeld te krijgen van mogelijke besparingen.

Welke auto’s en bestelbussen kunnen bijvoorbeeld eerst worden vervangen door elektrische exemplaren, welke kunnen later en wat bespaart dit in CO2-uitstoot? 

Beeld: Naam Achternaam

Hoeveel en welk type laadinfra hoort daarbij en vooral ook: waar? Hoe ziet mijn energiehuishouding er nu uit? Is het mogelijk alle elektrische voertuigen op te laden? En tot slot: wat kan de integratie van Slim Laden daarbij betekenen?

Het E-PACT Kennisdocument gaat in op deze facetten, toegelicht met praktijkvoorbeelden die E-PACT in het werkveld de afgelopen twee jaar is tegengekomen.