BIJZONDERE VOERTUIGEN IN BEELD

Een verkenning naar aantallen

Vanaf 2025 voert een aantal grote(re) steden zero-emissiezones in. De inwerkingtreding van een zero-emissiezone is mogelijk vanaf 1 januari 2025 en geldt alleen voor vrachtauto’s én bestelauto’s. Gemeenten bepalen zelf of ze de zero-emissiezone al dan niet inzetten naast, los van of in plaats van een milieuzone. Voor de invoering geldt een overgangsregeling. In deze zones zal dan vanaf een vooraf bepaald moment een dieselvoertuig niet meer toegestaan zijn. Dit geldt in principe voor alle voertuigen. Maar hierop zijn ontheffingen mogelijk. Bijzondere voertuigen zijn voertuigen die vrijgesteld worden van de geslotenverklaring van de zero-emissiezones of die voor een ontheffing in aanmerking komen tot 1 januari 2030.

In de Uitvoeringsagenda Zero-Emissie Stadslogistiek (UAZES) is afgesproken dat de aantallen bijzondere voertuigen voor transport en de ontwikkeling daarvan in 2022 in kaart gebracht zullen worden.

Panteia heeft hiervoor een een compact rapport opgesteld met een overzicht per type voertuig en met de zero-emissie alternatieven in verschillende vormen en de verwachte ontwikkelingen tot 2030 van de te ontwikkelen alternatieven. Lees de volledige rapportage >