Aanbod ondersteuning gemeenten bij aanpak bouwlogistiek

Andere organisatie bouwlogistiek kan leiden tot reductie ritten, overlast en verkeersonveiligheid

20 oktober 2020 | Binnen stadslogistiek heeft de bouw een groot aandeel (>30%) en door de grote bouwopgave zal dit aandeel alleen maar toenemen. Hoewel transport altijd nodig blijft, laten diverse pilotprojecten zien dat het anders organiseren van bouwlogistiek kan leiden tot forse reductie van het aantal ritten (>60%), overlast en verkeersonveiligheid terwijl de bouwefficiëntie toeneemt.

Rol voor de gemeente

De gemeente kan hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld vanuit haar rol als opdrachtgever, opsteller van omgevingsplannen, vergunningverlener en via het gemeentelijke verkeersbeleid. Toch is het aantal steden dat actief ingrijpt in bouwlogistiek nog relatief beperkt. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen: onbekendheid met bouwlogistiek, geen inzicht in de omvang, gebrek aan prioriteit bij aanbestedingen of er is onvoldoende zicht op de rol die de gemeente kan spelen.

De studie ‘Met recht een verduurzaming van bouwlogistiek‘ van de Topsector Logistiek uit 2018 gaat in op de instrumenten die gemeenten beschikbaar hebben. Het is van belang dat meer steden ervaring opdoen met de instrumenten die hierin beschreven staan, zodat ook zichtbaar wordt hoe deze instrumenten in de praktijk werken, hoe ze toegepast kunnen worden, wat de effecten zijn maar ook wat er nog mist.

Ondersteuningsaanbod voor 10-15 gemeenten

Daarom biedt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteuning aan gemeenten en is een projectmanager Duurzame Bouwlogistiek voor gemeenten aangesteld: Christiaan van Luik van Buck Consultants International. Vanuit zijn rol kan hij gemeenten ondersteuning bieden bij het implementeren van het beschikbare instrumentarium in een concrete praktijkcase. Insteek is om in het komende jaar zo’n 10 tot 15 gemeenten hierbij te ondersteunen, met ongeveer 8 adviesdagen per gemeente, en de ervaringen die daarin opgedaan worden te delen.

In aanmerking komen

Gemeenten die interesse hebben in dit ondersteuningsaanbod kunnen contact opnemen met de projectmanager via: Christiaan.luik@bciglobal.com | 06 22 915 123.