case
LEIDEN GAAT VOOR ÉÉN LOGISTIEKE LOCATIE MET BUURGEMEENTEN

Gemeente Leiden kijkt graag wat er landelijk gebeurt en maakt dankbaar
gebruik van deskundigheid en verbindende rol van spes.

foto Leiden

Foto: gemeente Leiden

Aanpak

Jellema vervolgt: “Omdat we als gemeente niet continu het wiel opnieuw uit willen vinden, kijken we graag naar wat er landelijk gebeurt. Wat speelt er bij andere gemeenten en wat speelt bij het ministerie? We vinden het belangrijk om ook op dat gebied harmonisatie te creëren en veel te kunnen uitwisselen. SPES ondersteunt ons hierbij. Ze bieden deskundigen die ervaringen uit andere gemeenten delen, ze wijzen ons op de quick-wins en helpen ons met het opstellen van de benodigde documenten. Daarnaast leggen ze verbindingen met het netwerk en voorzien ze ons van veel nuttige informatie via de website en de nieuwsbrief. Ook hier is dus weer een goede samenwerking ontstaan.”

Voor meer informatie kijk op  Economie 071

20 oktober 2020 | De gemeente Leiden en ondernemers werken momenteel aan een gezamenlijk convenant waarin de route richting de zero-emissiezone gestalte krijgt. Naast deze zonering kijkt de gemeente ook naar de realisatie van een aantal logistieke hubs. Eric Jellema (beleidsmedewerker Duurzame Mobiliteit): “Hierbij zoeken we de samenwerking op, op regionaal niveau en met omliggende gemeenten als Alphen aan den Rijn en Gouda. We wisselen als buurgemeenten informatie met elkaar uit en op regionaal niveau onderzoeken we mogelijke locaties voor de hubs en ontkoppelpunten. We ontwikkelen het liefst samen een locatie waar we onze stromen kunnen bundelen.”

Daarnaast is de gemeente met Economie071, de binnenstadondernemers en hun vertegenwoordigers rond de tafel gegaan om logistieke thema’s te bespreken. Denk aan het bundelen van afvalstromen, recycling, en het bevorderen van aantrekkelijke venstertijden voor het laden en lossen.

Eric Jellema
We wisselen als buurgemeenten informatie met elkaar uit en op regionaal niveau onderzoeken we mogelijke locaties voor de hubs en ontkoppel punten. We ontwikkelen het liefst samen een locatie waar we onze stromen kunnen bundelen.
Eric Jellema