Inspiratiegids

Duurzame Stedelijke Stadslogistiek

In deze Belgische publicatie staan de ervaringen van de deelnemers aan de Green Deal centraal: de organisaties, lokale besturen en bedrijven zelf. We laten hen aan het woord: waarom zetten zij zich in voor duurzamere logistiek? Waarom namen ze deel aan de Green Deal en wat hebben ze daaruit geleerd? Welke tips hebben ze voor anderen en welke samenwerkingen zijn er ontstaan? De diversiteit aan acties maakt duidelijk dat de transitie richting duurzame stedelijke logistiek op verschillende vlakken gevoerd moet worden en dat er geen ‘silver bullet’ is. De weg naar emissievrije stadsdistributie kent ook verschillende obstakels en uitdagingen. Samen met de deelnemers benoemen we de voornaamste uitdagingen en

koppelen daar meteen mogelijke oplossingen aan. Met sterke aanbevelingen, vragen we de Vlaamse overheid om een ambitieus wettelijk kader. Met deze publicatie willen we bedrijven, organisaties, steden en de regionale overheid inspireren en ondersteunen om aan de slag te gaan rond emissievrije stadsdistributie. Dit om bij te dragen aan een verbetering van de leefbaarheid in onze steden en gemeenten.

Bekijk de inpiratiegids