DE ZE-zone komt eraan, wat kan ik doen?
een menukaart voor het mkb

De Zwolse binnenstad is vanaf 2025 (met een overgangsregeling) een nul-emissie zone voor stadslogistiek. Vanaf dat moment kan alleen bestel-, vracht- en bouwverkeer zonder CO2-uitstoot het gebied binnen de stadsgrachten bevoorraden. Met als doel een schone en aantrekkelijke binnenstad waar leefklimaat en bereikbaarheid hand in hand gaan. De gemeente heeft oog voor de uitdagingen die dit oplevert voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers. Om ondernemers te ondersteunen heeft de gemeente samen met RHDHV en met hulp van SPES een “menukaart” samengesteld die aan ondernemers oplossingen presenteert om deelgenoot te worden van de transitie naar zero-emissie stadslogistiek. Ook zijn met dit SPES-project twee projecten uit deze menukaart samen met ondernemers in gang gezet. 

Dana Zijlmans, gemeente Zwolle: “Bij het voorbereiden van het besluit tot invoering van de zone bleek dat er bij ondernemers en vervoerders in Zwolle over het algemeen draagvlak is voor de plannen voor de zone. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de haalbaarheid van de transitie naar zero emissie stadslogistiek, in het bijzonder voor MKB-ondernemers. Zijn de voertuigen betaalbaar? Wat is de opgave voor het bedrijfsleven? En wat zijn de oplossingsrichtingen? Deze vragen zijn vorig jaar naar voren gekomen in gesprekken met de stakeholders.”

Zwolle wil de bedrijven de meest kansrijke oplossingsrichtingen laten zien. Om het bedrijfsleven gericht te kunnen benaderen heeft de gemeente gebruik gemaakt van monitoring met ANPR-camera’s. Er is vastgesteld wat er nú rijdt in de toekomstige zero-emissie zone. Deze analyse geeft een goed beeld van welke logistieke sectoren (horeca, post/pakket, bouwverkeer, etc.), welke bedrijven (grootbedrijf, MKB, zzp) en welke voertuigen (bestel/vracht, ZE/diesel) in de binnenstad rijden. Deze informatie is door Royal HaskoningDHV samengebracht in een dashboard dat gebruikt wordt door de gemeente Zwolle, maar ook goed te implementeren is in andere steden. 

Op basis van deze inzichten kan Zwolle de bedrijven gericht benaderen en de meest kansrijke oplossingsrichtingen in beeld brengen met behulp van de menukaart. De menukaart voor Zwolle zal worden aangeboden op de website www.jouwstukjezwolle.nl. Andere gemeenten kunnen eenvoudig hun eigen variant hierop maken met eigen lokale voorbeelden.

Onderdeel van de menukaart zijn twee concrete projecten die in Zwolle in gang zijn gezet: een e-bestelbusactie en een vrachtfietsactie. Klaas Yde Haarsma, RHDHV: “Het is als stad belangrijk om MKB gericht te informeren over beleid en regelgeving, maar ook om oplossingen aan te dragen. Met de menukaart en de twee projecten slaan we twee vliegen in één klap: we informeren het MKB over de zero-emissie zone én we creëren draagvlak doordat Zwolse bedrijven zelf laten zien dat er goede alternatieven zijn om de binnenstad slim en schoon te bevoorraden.”

Het SPES-project hielp Zwolle en andere steden in kaart te brengen wat de opgave voor het bedrijfsleven is en het brengt voor ondernemers de oplossingen in beeld. Dit helpt niet alleen de ondernemers, maar draagt ook bij aan het draagvlak voor invoering van de zones. 

Meer weten: klik hier voor SPES-rapportage Een Menukaart voor MKB