case
elektrische brandweerwagen amsterdam

De eerste in Nederland!

20 oktober 2020 | In 2030 moet elke vorm van transport in de steden emissievrij zijn. Elektrische bussen, scooters en taxi’s zien we al steeds vaker op de weg. Maar voor zware en specialistische wagens, zoals ambulances en brandweerwagens, is dat nog niet zo eenvoudig. Maar ook die ontwikkelingen lijken nu snel te gaan.

De brandweer Amsterdam-Amstelland schafte eind 2019 een elektrische brandweerwagen aan van het Oostenrijkse bedrijf Rosenbauer International. Het korps is daarmee het eerste korps in Nederland dat deze zogenoemde Concept Fire Truck (CFT) krijgt.

Elektrische brandweerwagen

Foto: brandweer Amsterdam-Amstelland

Resultaten

De afgelopen jaren werkte de brandweer Amsterdam-Amstelland intensief samen met korpsen uit Berlijn, London en Oslo om deze CFT te kunnen ontwikkelen. Deze samenwerking leverde belangrijke input uit de praktijk op waar de bouwer van de wagen mee aan de slag kon. Met deze uitstootvrije brandweerwagen levert de brandweer een bijdrage aan schonere lucht in Amsterdam. De ambitie van de gemeente is om in 2030 een uitstootvrije bebouwde kom te hebben en zo te voldoen aan de adviesnormen van de World Health Organization. De hybride brandweerwagen kan één uur lang volledig elektrisch operationeel worden ingezet. Ter ondersteuning kan er daarna worden overgeschakeld naar een generator om het accupakket aan te vullen. Ook de energie die nodig is voor de brandslang komt van de batterij.

Vervolg

Of de elektrische bluswagen daadwerkelijk een succes is, moet blijken tijdens een uitgebreide pilot. Er wordt uitvoerig getest of onder andere het bereik van de truck groot genoeg is en hoe de truck manoeuvreert in de smalle straatjes in de binnenstad. Dit duurt naar verwachting twee jaar. Als deze tests goed verlopen, zal de elektrische bluswagen rond 2021 in het straatbeeld verschijnen. Het project wordt gefinancierd door een bijdrage uit het Innovatiefonds van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en met subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Tijs van Lieshout
Dit is een eerste stap naar het doel van de Amsterdamse brandweer: emissievrij in 2030
Tijs van Lieshout
brandweercommandant , brandweer Amsterdam-Amstelland

Informatie

Voor meer informatie over elektrische brandweerwagens kun je contact opnemen met Nienke van den Eerden via n.eerden@amsterdam.nl.