Subsidies voor logistieke voertuigen

Voor de aanschaf van en onderzoek naar zero emissie logistieke voertuigen zijn er diverse nationale regelingen en subsidies beschikbaar. Op deze pagina staat een overzicht van deze regelingen, met een korte beschrijving en een doorverwijzing naar de betreffende webpagina. Daar kunt u meer informatie vinden over de werking en of uw voertuig in aanmerking komt voor subsidie.

Weet u van een nationale regeling die niet is opgenomen op deze pagina, laat het ons hier weten. 

 • Elektrische en waterstofvoertuigen en MIA\Vamil

  De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals voertuigen. Het stapelen van fiscale regelingen is niet mogelijk.

 • MIA/Vamil – (Batterij) elektrische bestelauto
 • MIA/Vamil – Waterstof bestelauto
 • MIA/Vamil – (Batterij) elektrische of waterstofvrachtauto

    

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

  Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Het stapelen van fiscale regelingen is niet mogelijk.

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Het stapelen van fiscale regelingen is niet mogelijk.

 • WBSO: fiscale regeling voor research en development

  De WBSO is een fiscale regeling waarmee u uw kosten voor Research Development (R&D) kunt verlagen. Het levert u een belastingvoordeel op. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. U betaalt minder loon- of inkomstenbelasting.

 • Per provincie en gemeente kunnen er lokale regelingen of subsidies aangeboden worden bovenop de landelijke maatregelingen. Hiervoor kunt u bij uw lokale overheid terecht.

 • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

  Bent u ondernemer en koopt of financial leaset u een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk, als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operationele leasecontract.

 • Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport)

  Heeft uw organisatie een transportoplossing met een lage of geen CO2-uitstoot? Wilt u samen met andere organisaties kennis
  opdoen met de inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens, transportmiddelen of mobiele werktuigen? Lees op deze pagina of u met uw partners in aanmerking komt voor de subsidie Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport).

 • Schoon en Emissieloos Bouwen

  Voor een toekomstbestendige bouwsector is verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek essentieel. Effectieve
  verduurzaming vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom werken we in 2021 samen aan een routekaart die de bouwsector verder op weg helpt naar schoon en emissieloos bouwen in 2030.

 • Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

  In samenspraak met een groot aantal belangenorganisaties, vrachtwagenproducenten en individuele transportondernemingen kondigt het kabinet een aanschafsubsidie aan voor ZE vrachtwagens. Het doel van AanZET is om, indien een onderneming de aanschaf van een nieuwe vrachtauto overweegt, de keuze voor een emissieloze vrachtauto aantrekkelijk te maken. De planning is dat bedrijven vanaf 1 mei 2022 een subsidie kunnen aanvragen.

 • Per provincie en gemeente kunnen er lokale regelingen of subsidies aangeboden worden bovenop de landelijke maatregelingen. Hiervoor kunt u bij uw lokale overheid terecht.