Outlook City Logistics 2020

Inzicht in huidige en toekomstige CO2-uitstoot in de stadslogistiek

18 februari 2021 | Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. Samen met CE Delft en TNO ontwikkelde de Topsector Logistiek de Outlook ‘City Logistics 2017’.

De Outlook City Logistics 2017 heeft voor zeven stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6. In de Outlook City Logistics van 2020 is verder gekeken naar de segmenten: horeca, facilitair, bouw, renovatiebouw, pakketmarkt en thuisleveringen, supermarktbelevering en bedrijfsafvalinzameling.

Klik hier voor alle zeven Outlooks ‘City Logistics 2020’ (pfd’s).