Besluitvorming zero emissie zone voor stadslogistiek Breda

In gemeente Breda is de zero-emissiezone integraal onderdeel van het mobiliteitsbeleid, zoals vastgesteld in de Mobiliteitsvisie Breda in januari 2021.

16 september 2021 | In gemeente Breda is de zero-emissiezone integraal onderdeel van het mobiliteitsbeleid, zoals vastgesteld in de Mobiliteitsvisie Breda in januari 2021. Een besluit over de zone is niet als expliciet beslispunt opgenomen, maar in juli heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de zero-emissiezone extra wordt benoemd. Breda werkt op basis hiervan een voorstel uit over hoe, waar en wanneer een milieuzone en/of een zero- emissiezone in de binnenstad wordt gerealiseerd. Dit gebeurt onder meer in een nieuw SPES-project samen met Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.

Inmiddels hebben 26 gemeenten een besluit genomen tot invoering van een zero-emissiezone voor stadslogistiek.