almere besluit tot stapsgewijze invoering emissieloze bevoorrading winkelgebieden

Gemeente Almere wil dat uiterlijk in 2030 de winkelgebieden in de stad emissieloos bevoorraad worden. De gemeente kiest voor een stapsgewijze invoering van zones rond alle kernwinkelgebieden in de stad in de periode 2025-2030. Dit principebesluit is begin maart aangekondigd door het college in een raadsbrief.

Almere onderzocht de mogelijkheden in de afgelopen jaren onder meer in een SPES-project samen met Lelystad (2019-2020). Momenteel loopt nader onderzoek naar schone stadsdistributie en is de intentie om een regionaal convenant te sluiten in 2022-2023.

"Als stad moeten wij actie ondernemen, om de luchtkwaliteit te verbeteren én niet te laten verslechteren vanwege de groei. Wij brengen de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof naar beneden en we verbeteren daarmee de kwaliteit van de lucht die wij inademen”, zo motiveert het college het besluit.