Vrijstellingen en ontheffingen

Op deze webpagina vindt u meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen. U leest wat vrijstellingen en ontheffingen zijn en wat het verschil ertussen is. Ook ziet u welke vrijstellingen en ontheffingen er gelden.

 

Het kan zijn dat u geen toegang heeft tot ZE-zones met uw voertuig, omdat uw voertuig een te lage emissieklasse heeft. Maar soms worden er aan de hand van het kenteken uitzonderingen gemaakt. We hebben het dan over vrijstellingen en ontheffingen. Een vrijstelling krijgt u automatisch. Een ontheffing moet u aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Bestelauto’s
Uw bestelauto is vrijgesteld als u aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Uw voertuig is 40 jaar of ouder.
2. U heeft een rolstoeltoegankelijk voertuig.

Bent u in bezit van een bestelauto die u vanwege uw handicap heeft aangepast voor meer dan €500, en wilt u een stad inrijden met een ZE-zone voor bestelauto’s? Dan heeft u te zijner tijd recht op een ontheffing

Vrachtauto’s
Uw vrachtauto is vrijgesteld als u aan een van onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Uw voertuig is 40 jaar of ouder.
2. Uw voertuig heeft carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31, SB of SF en uw voertuig is jonger dan 13 jaar.

ZE uitzonderingen.jpg

Ontheffing
U kunt voor een ontheffing voor uw vrachtauto in aanmerking komen als u een kermis- of circusvoertuig, een bedrijfsauto met zware laadkraan, een verhuisauto of een trekker met 4 of meer assen bezit, en deze jonger is dan 13 jaar. Als uw voertuig voldoet aan deze voorwaarde, dan krijgt u voor een kermis- of circusvoertuig of een trekker met 4 of meer assen een ontheffing van RVO. Hiervoor hoeft u niets te doen. Voor een verhuisauto of bedrijfsauto met zware laadkraan moet u wel zelf een ontheffing aanvragen bij RVO. Heeft u al een ontheffing? Deze blijft geldig tot het moment dat uw voertuig 13 jaar is en tot uiterlijk 31-12-2029. Gebruik de kentekencheck om na te gaan of uw voertuig een ontheffing heeft.

Dagontheffing bestelauto

Voor een bestelauto die niet aan de voorwaarden van een zero-emissiezone voldoet kan een dagontheffing worden verleend. Voor een bestelauto met emissieklasse 5 of 6 kan maximaal zes maal per kalenderjaar per gemeente een dagontheffing worden aangevraagd. De dagontheffing wordt verleend voor de duur van één kalenderdag, startend om 00:00 en eindigend om 06:00 de volgende dag. Het aanvragen van een dagontheffing kan via het Centraal Loket, dat medio juni 2024 live staat. 

Dagontheffing vrachtwagen (meer dan 3500 kg.)

Voor een vrachtauto die niet aan de voorwaarden van een zero-emissiezone voldoet kan een dagontheffing worden verleend. Voor een vrachtauto met emissieklasse 5 kan maximaal twaalfmaal per kalenderjaar per gemeente een dagontheffing worden aangevraagd. De dagontheffing wordt verleend voor de duur van één kalenderdag, startend om 00:00 en eindigend om 06:00 de volgende dag. Het aanvragen van een dagontheffing kan via het Centraal Loket, dat medio juni 2024 live staat. 

Bestelauto van particulieren (natuurlijke personen)

De Rijksoverheid bekijkt hoe particulieren die een bestelauto bezitten voor privégebruik ontheven kunnen worden. In de kamerbrief uitvoeringsagenda Stadslogistiek schrijft de staatssecretaris dat particulieren bij de gemeente een ontheffing kunnen aanvragen voor hun bestelauto, mits zij aan kunnen tonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig gebruikt wordt.  Het Rijk onderzoekt op dit moment hoe deze groep ontheven kan worden. Wanneer hier meer informatie over is, kunt u dat hier teruglezen.

Exceptioneel vervoer
Exceptioneel vervoer is transport dat breder, langer, zwaarder of hoger is dan wettelijk is toegestaan. Ook hiervoor kunt u ontheffingen aanvragen.

Kampeerauto's
Kampeerauto's worden soms geregistreerd als een personenauto (categorie M1) en hebben zodoende toegang tot de ZE-zones, omdat de ZE-zone niet geldt voor personenauto’s (de milieuzone geldt wel). Er zijn echter ook bestelauto's (N1) die zijn omgebouwd tot kampeerauto. Deze krijgt bij de registratie de toevoeging SA. Wanneer deze (N1 SA) voertuigen op naam staan van een bedrijf, dan hebben zij geen toegang tot de ZE-zones. Wanneer deze op naam van een natuurlijk persoon geregistreerd staat, kan er te zijner tijd waarschijnlijk door de gemeente een ontheffing worden verleend.

VRIJSTELLING C-RIJBEWIJS VOOR ZERO-EMISSIE BESTELVOERTUIGEN TOT 4.250 KG

Vanaf 1 januari 2023 mogen bestuurders met een B-rijbewijs een zero-emissiebestelvoertuig tot maximaal 4.250 kg besturen. Hiermee krijgen zij een vrijstelling voor C-rijbewijs dat normaal gesproken boven de 3.500 kg verplicht is. Aan deze vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. De bestuurder moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het B-rijbewijs.

2. De bestuurder moet kunnen aantonen dat het extra gewicht inclusief belading boven de 3.500 kg is toe te wijzen aan het batterijpakket. Dit kan middels een document dat bij het voertuig gehouden wordt waaruit blijkt wat het specifieke gewicht is van het batterijpakket. Het gewicht van het batterijpakket kunt u opvragen bij de producent of importeur van het ZE-bestelvoertuig. Zij dienen dit document in te vullen en te tekenen.

3. Het ZE-bestelvoertuig moet een tenaamstelling hebben van voor 1 oktober 2023.

4. Het ZE-bestelvoertuig heeft een snelheidsbegrenzer op 90 kilometer per uur. 

5. Geen tachograaf plicht.

6. Het is niet toegestaan om met dit voertuig in het buitenland te rijden zonder een rijbewijs C. 

7. Het ZE-bestelvoertuig wordt gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten.

8. Zonder rijbewijs C mag dit voetuig niet met een aanhangwagen worden gereden. Dit mag ook niet wanneer de bestuurder rijbewijs E achter B heeft.

Geslaagde proeftuin

De vrijstelling is het gevolg van de geslaagde proeftuin die op 31 december 2022 is geëindigd. In deze proeftuin hebben een groot aantal chauffeurs met een B-rijbewijs en 30 ZE-voertuigen deelgenomen. Het batterijpakket van een ZE-voertuig zorgt er voor dat het voertuig bij een gelijk laadgewicht zwaarder is dan 3.500 kg. Boven dit gewicht is normaal gesproken een C-rijbewijs verplicht, ook is een tachograaf verplicht in het voertuig. Chauffeurs met het C-rijbewijs zijn echter duurder en schaarser dan chauffeurs met een B-rijbewijs. Dit zou ZE-bestelvoertuigen een stuk kostbaarder maken. Om de transitie naar zero-emissie logistiek te versnellen is het ministerie van IenW in 2019 met de proeftuin gestart. De logistieke sector heeft via deze proeftuin nuttige ervaringen kunnen op doen met het gebruik en het verdienmodel van deze schone voertuigen. 

Permanente wetgeving

Het hele wetgevingstraject om de vrijstelling permanent in de wet- en regelgeving vast te leggen zal naar verwachting nog 9 tot 12 maanden in beslag nemen. Totdat de vrijstelling in de wet vastligt, zal er in de overgangsperiode door de politie en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport niet gehandhaafd worden op het hebben van een rijbewijs C en de tachograafplicht voor ZE-bestelvoertuigen tot 4.250 kg. Zo kunnen de 30 voertuigen die mee hebben gedaan aan de proeftuin vanaf 1 januari 2023 nog steeds met een B-rijbewijs bestuurd worden. Dit geldt ook voor voertuigen die in bestelling zijn en een tenaamstelling krijgen voor 1 oktober 2023. Als het wetgevingstraject afgerond is, zal vervolgens de permanente vrijstelling voor het C-rijbewijs gaan gelden. 

Het document waarop het gewicht van het batterijpakket kan worden aangetoond is te hier te downloaden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.