Voorbeeldenboek laadinfrastructuur voor Zero-emissie zones

welke rol heeft de gemeente bij realisatie van laadlocaties?

In steden met toekomstige Zero-emissie zones zijn verschillende oplossingen in ontwikkeling voor zero emissie stadsdistributie. Elektrische logistiek en logistieke laadinfra zijn een belangrijk onderdeel van deze strategie. Bedrijven werken momenteel hun laadstrategie uit en gemeenten zijn aan de slag met de manier waarop ze dit moeten ondersteunen. Buck Consultants International en RHDHV hebben in opdracht van het Ministerie van IenW een handreiking opgesteld over logistieke laadlocaties. In deze handreiking geven we voorbeelden van verschillende type laadlocaties en de rol die gemeenten kunnen spelen bij realisatie.

Scope van de handreiking

In Nederland komen steeds meer laadlocaties die gericht zijn op stadslogistiek. Enerzijds realiseren bedrijven laadpunten op het eigen terrein waar zij hun wagenpark opladen gedurende de nacht. Anderzijds zien we ook steeds meer publieke laadpleinen ontstaan waar bestelwagens (N1) en lichtere en zwaardere vrachtwagens (N2/ N3) tussentijds snel bij kunnen laden. Dit voorbeeldenboek toont verschillende soorten laadlocaties voor verschillende soorten stadslogistiek. Het is bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten die een ZE-zone introduceren en geeft hen inzicht het belang van laadinfra voor stadslogistiek en de rol zij kunnen spelen bij realisatie hiervan. In de handreiking wordt ingegaan op de minimale rol van gemeenten en de rol bij extra ambitie bij:

  • Publieke laadlocaties voor grote trucks;
  • Private laadinfra en publieke laadpleinen op bedrijventerreinen;
  • Gedeelde private laadinfra;
  • Publieke laadinfra bij stadshubs;
  • Snellaadinfra aan de randen van de stad.

 

Belangrijkste inzichten

Om de rol van gemeenten concreet te demonstreren is voor deze handreiking voor een zestal concrete laadlocaties in beeld gebracht welke stadslogistieke doelgroepen ze bedienen, hoe deze tot stand zijn gekomen en wat de rol van gemeenten hierbij was.

Het belangrijkste inzicht hieruit is dat nauw onderhouden van contact met bedrijven en hun knelpunten de basis is voor het stimuleren van voldoende laadinfra. Uit de analyse kwam naar voren dat MKB ondernemers bijvoorbeeld nog onvoldoende de noodzaak voelen om voor te bereiden op toekomstige ZE zones. Communicatie vanuit de gemeente over de invoering ZE-zones en daarbij behorende consequenties is echt nodig om meer actie te krijgen bij ondernemers. Een ander inzicht is dat gemeenten de realisatie van openbare laadpleinen op private grond goed kunnen aanjagen door deze een onderdeel te maken van de afweging bij de uitgifte van ruimte en vergunningen.
 

Bekijk het voorbeeldenboek laadinfrastructuur voor ZE-zones