Zero-emissiezones voor taxi's

Om de leefbaarheid in steden te verbeteren en de overlast te beperken stellen verschillende gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone). 29 Nederlandse gemeenten zullen een zero-emissiezone voor stadslogistiek (lichte bedrijfs- en vrachtauto’s) instellen vanaf januari 2025 of later. Naast lichte bedrijfs- en vrachtauto’s dragen ook taxi’s op fossiele brandstof bij aan het probleem van slechte luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Om deze reden stellen een aantal gemeenten ook een zero-emissiezone in voor taxi’s. Onder taxi's vallen zowel personenauto's als taxibusjes.


De volgende gemeenten gaan in 2025 een zero-emissiezone instellen voor taxi's:

  • Amsterdam
  • Den Haag 
  • Eindhoven 
  • Rotterdam 
  • Tilburg 
  • Schiphol (per 1-1-2026)
taxi.jpg

TOEGANGSEISEN TAXI’S

De zero-emissiezone voor taxi’s zal gelden voor alle voertuigen met een blauw kenteken. De zero-emissiezone voor taxi's houdt in dat alle voertuigen die vanaf 1 januari 2025 worden geregistreerd als taxi (op blauw kenteken worden gezet) uitstootvrij moeten zijn in de zero-emissiezone. Daarnaast is er een overgangsregeling voor relatief schone taxi’s.

OVERGANGSREGELING

Zoals het er nu naar uitziet, komt er een overgangsregeling voor relatief schone voertuigen, gebaseerd op de emissieklasse. 

  • Vóór 2025 geregistreerde taxi’s en taxibusjes met emissieklasse 5 hebben toegang tot de ZE-zone tot 31 december 2026
  • Vóór 2025 geregistreerde taxi’s en taxibusjes met emissieklasse 6 hebben toegang tot de zone tot 31 december 2027

VRIJSTELLING VOOR ROLSTOELTAXI’S

Tot 2030 zullen rolstoeltaxi’s vrijgesteld zijn van de zero-emissie-eisen. Rolstoeltaxi’s mogen tot 2030 in de zones rijden ongeacht emissieklasse en registratiedatum. Dit geldt voor taxi’s die in het kentekenregister code SH hebben, als aanduiding voor speciale doeleinden voor rolstoeltoegankelijke taxi, of de bijzonderheidscodes 70, 145, 146, 147, of 149.

ONTHEFFINGEN VIA HET CENTRAAL LOKET

Op termijn moet elke taxi uitstootvrij worden. Er zijn onder bepaalde omstandigheden ontheffingen mogelijk voor doelgroepenvervoer en straattaxi’s. De gemeenten werken samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een geharmoniseerd ontheffingenbeleid. Het is de bedoeling dat de ontheffingen zullen worden verleend door een centraal ontheffingenloket. Je kunt dan terecht bij dit loket om een ontheffing aan te vragen voor één of voor meerdere gemeenten met een zero-emissiezone.

ZES-toegang_ZE-zones taxi.jpg