Zero-emissiezones in Nederland

Wil je weten waar de zero-emissiezones gaan komen? 

Bekijk de onderstaande kaarten.

Kaart.png

Al deze bestaande en geplande zones zijn ook te vinden op het open datakanaal van NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) en in NCIS. Komen er nieuwe zones bij, dan worden deze toegevoegd aan de NDW-data. De data is beschikbaar in het DATEXII-formaat en, via het Data voor Logistiek-platform, in OTM-formaat.

Zero-emissiezones op de kaart

Inmiddels hebben de volgende 28 gemeenten de ambitie tot invoering of een besluit tot invoering van een zero-emissie zone genomen. De ingangsdata van de zero-emissiezones in de diverse steden verschillen. Bekijk de pagina van de gemeente voor meer informatie. De gemeenten Almere, Zaanstad en Hoorn zijn een ZE-zone aan het onderzoeken.

Almere (onderzoeksfase) Groningen 1-4-2025
Alphen aan den Rijn 1-7-2026 Haarlem 1-1-2025
Amersfoort 1-1-2025 Hilversum 1-1-2026
Amsterdam 1-1-2025 ’s Hertogenbosch 1-3-2025
Apeldoorn 1-1-2025 Hoorn (onderzoeksfase)
Assen 1-1-2025 Leiden 1-1-2025
Delft 1-1-2025 Maastricht 1-1-2025
Den Haag 1-1-2025 Nijmegen 1-1-2025
Deventer 1-1-2025 Rotterdam 1-1-2025
Dordrecht 1-1-2026 Schiphol 1-1-2026
Ede 1-1-2026 Tilburg 1-1-2025
Eindhoven 1-1-2025 Utrecht 1-1-2025
Enschede 1-7-2025 Zaanstad (onderzoeksfase)
Gouda 1-1-2025 Zwolle 1-1-2025

 

De komende tijd wordt de kaart verrijkt met deze en nieuwe voorgenomen ZE-zones totdat het overzicht compleet is. Dus houd hem goed in de gaten.

Wanneer je op de kaart hiernaast klikt, dan kan je per gemeente bekijken waar de zero-emissiezones komen te liggen. Je moet soms even inzoomen op de gemeente om de zonegrenzen zichtbaar te maken.


Uitgebreide kaart met zero-emissiezones

In samenwerking met TLN heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de interactieve kaart Stadshubs verrijkt met de aangekondigde zero-emissiezones van gemeenten. Deze kaart geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading in steden. De kaart is bedoeld om inzicht te geven in welke transporteurs duurzaam vervoer de stad in kunnen organiseren.

Naast de ze-zones toont deze kaart een hoop relevante data zoals de huidige milieuzones, bedrijfsterreinen, winkelgebieden, postcodegrenzen en waterstoflaadpunten en zo’n 200 stadshubs, die nu al volledig of gedeeltelijk zero-emissie vervoer aanbieden. Met slimme filters kun je selecteren op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam en verzorgingsgebied. De kaart geeft inzicht in de actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading. Hiermee wil het ministerie van IenW gemeenteambtenaren, politici, opdrachtgevers, ondernemers en transporteurs ondersteunen bij het organiseren van duurzaam vervoer in de stad.

Lees hier een kleine handleiding voor de kaart.

Interactieve kaart

LAADPUNTEN

Waterstoflaadpunten

Waterstof is een emissievrije energiedrager die goed te transporteren is, in grote hoeveelheden op te slaan en veel vermogen kan leveren. Waterstof kan daardoor een systeemrol vervullen in de energietransitie en in onze toekomstige op hernieuwbare bronnen gebaseerde energievoorziening. Met dit in het achterhoofd is de kaart verrijkt met data over waterstoflocaties in Nederland. De data over waterstof is afkomstig van het waterstofplatform www.opwegmetwaterstof.nl.

Elektrische laadpalen

Er zijn in Nederland al veel publieke, semipublieke en private laadpalen. Op dit moment is nog geen onderscheid mogelijk tussen laadpalen voor logistiek en overige laadpalen. Voor een totaaloverzicht van alle laadpalen in Nederland kun je terecht op oplaadpalen.nl. Voor realtime informatie over de beschikbaarheid van deze laadpalen zijn er meerdere door de markt ontwikkelde websites en apps beschikbaar.

De interactieve kaart is op initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) ontwikkeld en wordt de komende jaren in samenwerking met het ministerie van IenW verrijkt. Het is een beginpunt van waaruit verder wordt gewerkt. Reacties en vragen zijn van harte welkom. Voor meer informatie: redactie@opwegnaarzes.nl.