Toegankelijkheid

Toegankelijkheid van deze website

Ministerie van IenW – DgMo wil dat iedereen haar online diensten gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken we continu aan het verbeteren van de digitale toegankelijkheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat websites van overheden moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen EN 301 549/WCAG 2.1. Overheden moeten daarover verantwoording afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Deze verklaring geldt voor www.opwegnaarzes.nl en is opgesteld op
25-02-2021.

Toegankelijkheidsverklaring

De status van deze website is: Eerste maatregelen genomen (C).
Bekijk de volledige verklaring op:
www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/4103.

Toegankelijkheidslabel
 

Status toegankelijkheid

Hoe wij de toegankelijkheid van deze website verbeteren

Wat doen we? Wat kunnen we (centraal) benoemen?

  • Onderzoek
  • Eindredactie/controle
  • Interne bewustwordingscampagne
  • E-learning ontwikkelen
  • Etc

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen
ministerie IenW - DgMo

In het register op toegankelijkheidsverklaring.nl vindt u toegankelijkheidsverklaringen van andere websites waar wij verantwoordelijkheid voor zijn. Bekijk het Register van toegankelijkheids­verklaringen | Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met info@opwegnaarzes.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.